Logo de la Universitat de València Logo Centre de Formació i Qualitat Logo del portal

Els MOOC de la Universitat de València es troben allotjats en la plataforma UVIX (https://uvix.uv.es ). Són gratuïts, i abans d'accedir a aquests, serà necessari inscriure's prèviament en la pàgina (els usuaris de la Universitat de València hauran de fer-ho amb l'usuari curt, sense domini “uv.es”)

 

ARTS I HUMANITATS

 

 

Incipit. Curso básico de lengua y cultura latinas

El curs, compost per sis mòduls, permet una aproximació inicial a la llengua i a la cultura llatines.

 

Las Fallas de Valencia, patrimonio inmaterial de la Humanidad

Aproximació la festa de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. S'aborda la seua història, els processos socials en els quals d'inserida, les expressions artístiques i culturals, la sociabilitat, la seua dimensió identitària i les diferents funcions que aquesta festa tradicional té en la modernitat.

Fascismo: historia e interpretación

En aquest curs, articulat en quatre mòduls, es realitza un aproximació al fenomen històric del feixisme, els seus instruments polítics, les seues implicacions culturals i de gènere, les seues relacions amb la població civil, etc.

 

CIÈNCIES

 

 

Matemáticas y Estadística: entiéndelas, úsalas

 

En el curs es revisen, d'una banda, els conceptes bàsics de funcions reals d'una variable real, derivades i integrals. D'altra banda, es presenten alguns conceptes bàsics d'estadística descriptiva bàsica unidimensional i bidimensional. El seu objectiu és sedimentar els coneixements bàsics en aquestes matèries, recomanables per a l'ingrés en la universitat.

 

Quot Erat Demonstrandum. Curso cero de Matemáticas

 

Aquest curs pretén ser una introducció als coneixements bàsics que necessita saber qualsevol estudiant que comence amb un grau en matemàtiques. Al llarg dels diferents mòduls, l'estudiant podrà conéixer la forma en què es treballa en matemàtiques.

Medicina familiar y comunitaria

 

En el curs s'aborda la promoció de la salut en l'àmbit individual, familiar i comunitari, els estils de vida, els problemes crònics més prevalents, les necessitats del pacient en el seu entorn familiar i social, la comunicació i l'entrevista clínica, l'atenció domiciliària i les cures pal·liatives, la bioètica i l'organització de l'atenció primària.

Historia de la Ciencia. Introducción general

S'ofereix una visió de síntesi de l'evolució històrica de la ciència, la tecnologia i la medicina des d'un plantejament basat en les noves tendències en la investigació. El curs està organitzat en deu mòduls, que abasten des dels orígens de la ciència i la medicina fins al segle XX, passant per l'Antiguitat, l'Edat mitjana, l'Edat Moderna i el segle XIX.

Biología molecular

La Biologia Molecular estudia els diferents processos que es desenvolupen en els éssers vius des d'un punt de vista molecular, centrada bàsicament en àcids nucleics i proteïnes. Per a això coopera amb altres branques de la ciència, com són la Bioquímica, la Biofísica o la Microscòpia.

Los parásitos en los alimentos: tan pequeños y desconocidos como dañinos

La Parasitologia Alimentària s'ocupa de l'estudi de tots aquells paràsits que són capaços de transmetre's a través del consum d'aliments, incloses les aigües de beguda. A més, també s'ocupa d'aquells paràsits que produeixen pèrdues en la producció dels aliments, tant d'origen vegetal com animal, així com en els productes alimentosos prèviament elaborats.

Iniciación a la investigación clínica

En aquest curs aprendràs a com abordar un assaig clínic, com el pots definir, quina normativa has de seguir i mirar abans de començar, quin codi de bones pràctiques clíniques hauràs de seguir amb els pacients amb els quals treballes (amb exemples d'investigacions dutes a terme), i on i com buscar finançament tant públic com privada, i nacional o internacional.

 

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

 

 

Matemáticas y Estadística: entiéndelas, úsalas

 

En el curs es revisen, d'una banda, els conceptes bàsics de funcions reals d'una variable real, derivades i integrals. D'altra banda, es presenten alguns conceptes bàsics d'estadística descriptiva bàsica unidimensional i bidimensional. El seu objectiu és sedimentar els coneixements bàsics en aquestes matèries, recomanables per a l'ingrés en la universitat.

 

Introducción de la sostenibilidad y los ODS en general en la docencia universitaria El desarrollo de la relación laboral

Curs d'Educació per a la Sostenibilitat en l'àmbit universitari. Diuen que estem en una crisi planetària, és això cert?, ho creus així? Intentarem buidar aquestes i altres qüestions.

Didáctica y Organización Socioeducativa

El curs tracta el Tercer Sector i la gestió de serveis socioeducatius, l'educació en contextos de vulnerabilitat, la pràctica educativa en l'educació no formal orientada a la inclusió social i l'accés i finalització de la relació educativa en contextos no formals.

Mediación intercultural y familiar

En aquest curs es contemplen dues modalitats de mediació: la intercultural i la familiar. De tots dos escenaris sorgeixen professionals de la mediació involucrats/as, d'una banda, amb la gestió intercultural de les migracions i, per un altre, amb les famílies.

Mediación escolar

Curs de quatre mòduls que tracta dels principals conceptes de la mediació escolar, els processos de mediació, la seua implementació en els centres i les tècniques de resolució de conflictes.

La negociación colectiva

 

El curs analitza el sistema de negociació col·lectiva en l'Estat espanyol, la seua realitat, els diferents instruments que deriven de la negociació, el seu possible contingut, la manera de negociar-los, els subjectes que els poden negociar, la seua diferent eficàcia i els problemes aplicatius, oferint un contingut pràctic i ressaltant l'interés de la negociació i la manera de gestionar sindicalment el contingut pactat.

Nuevas Formas de participación política

 

En aquest curs pretenem aportar una anàlisi de caràcter interdisciplinari sobre les formes de participació política en els diferents nivells institucionals, i sobre les seues vies de transformació. Comença amb un recorregut històric sobre els tres pilars en els quals s'ha assentat la reivindicació dels drets civils i polítics en l'època contemporània: la classe, el gènere i l'ètnia. El segon està dedicat a l'estructura i funcionament del sistema polític en els seus diferents àmbits; tant pel que fa a l'institucional públic, com a l'esfera de les ONG, sindicats, o grups d'interés. A continuació, es presenta el marc regulador i les formes concretes de participació existents en l'àmbit institucional espanyol en els seus diversos nivells: local, regional, estatal i europeu. Finalment, s'aborda la reflexió sobre noves formes de participació política, tant en l'àmbit institucional com en la societat civil, a partir de la coneguda democràcia deliberativa.

Gobierno y gestión del desarrollo económico local (DEL)

El curs introdueix a l'alumnat en el cor del desenvolupament socioeconòmic i local sostenible (DEL), des del seu triple vessant econòmic, social i mediambiental, a partir d'estratègies de desenvolupament creatives i pròpies, projectant el potencial o visió estratègica del territori en qüestió, amb l'objectiu de progressar en el desenvolupament sostenible de la societat local.

Fascismo: historia e interpretación

En aquest curs, articulat en quatre mòduls, es realitza un aproximació al fenomen històric del feixisme, els seus instruments polítics, les seues implicacions culturals i de gènere, les seues relacions amb la població civil, etc.

Objetivo: tu inserción profesional

Aquest curs té com a objectiu dotar a els/les estudiants dels coneixements i les habilitats que els permeten optimitzar la seua relació amb el mercat de treball i els diferents graus d'inserció. Així, a través de l'orientació integral de l'estudiantat en la seua transició al mercat laboral, es construeix la millora de la seua ocupabilitat.