Logo de la Universitat de València Logo Centre de Formació i Qualitat Logo del portal

Aquesta pàgina web està orientada específicament a facilitar la confecció i administració de proves d’avaluació, a través de Moodle (Aula Virtual).

Els continguts es mantindran en constant procés d’ampliació, i incorporarem tots aquells recursos que considerem d’especial utilitat, després d’analitzar-los en detall, amb la intenció de facilitar al màxim la tasca avaluadora del PDI de la UVEG.

És un treball col·laboratiu a què qualsevol membre de la comunitat universitària pot contribuir, i se’n pot beneficiar. Agraïm molt sincerament les aportacions ja fetes, en forma de tutorials, informació escrita, consells, recomanacions pràctiques, o resolució de dubtes, i vos animem a compartir els vostres coneixements i a formular els vostres dubtes perquè, col·lectivament, mirem de trobar les solucions més convenients.

Si vols consultar la guia pràctica amb recomanacions per al professorat sobre com fer la transició a la docència no presencial pots fer-ho en el següent enllaç:

Document en format PDF