Logo de la Universitat de València Logo Centre de Formació i Qualitat Logo del portal

El SFPIE coordina el curs interuniversitari sobre «Prevenció de riscos de corrupció en la gestió pública» impartit per l’Agència Valenciana Antifrau.

  • 6 de juny de 2022
Image de la noticia

El Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa del Vicerectorat de Transformació Docent i Formació Permanent coordina diferents accions adreçades al PAS i PDI de la universitat amb la col·laboració del equip de formació de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (AVAF).

El Full de ruta sobre les mesures d'integritat pública, la prevenció i la lluita contra el frau, la corrupció i els conflictes d’interès, aprovat pel Consell de Govern (ACGUV2021-303), inclou entre els seus objectius «la proposta de mesures de formació i d'informació en matèria d'integritat pública dirigides a tots els nivells jeràrquics del personal directiu i de gestió».

En relació amb aquestes mesures, el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa del Vicerectorat de Transformació Docent i Formació Permanent coordina diferents accions adreçades al PAS i PDI de la universitat amb la col·laboració del equip de formació de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (AVAF).

En el mes de març, es va impartir una primera edició del curs en la qual van participar les persones responsables de diferents serveis generals i centrals.

Durant aquest mes de juny es completarà una segona edició dirigida a les persones responsables de l'administració de les facultats i altres centres de la Universitat de València.

En el marc de l’estreta col·laboració entre l’AVAF i la Universitat de València, s'ha dissenyat una tercera edició d’aquesta activitat formativa amb unes característiques singulars.

En primer lloc, el curs té caràcter interuniversitari i participaran les cinc universitats públiques valencianes. A més de la Universitat de València, les altres sessions del curs se celebraran en les universitats Politècnica de València (juliol), Miguel Hernández d’Elx (setembre), Jaume I de Castelló (octubre) i d’Alacant (novembre). Totes les sessions seran retransmeses en continu a les persones participants de les universitats no amfitriones de la sessió.

En segon lloc, pel que fa a la UV, sota el principi d’actuació de cogovernança multinivell del nostre estil de govern, el col·lectiu destinatari seran les persones membres del Consell de Direcció; les integrants de la Comissió d’Integritat Pública; les titulars dels deganats; les delegades de la rectora; les titulars de les direccions dels vint departaments i els set instituts amb major import en el pressupost de despeses de funcionament ordinari i dels serveis universitaris; les titulars de les vicesecretaries generals; així com responsables administratives dels serveis.

Els mòduls de l'activitat formativa, de tres hores de duració, amb una metodologia que integra conferències, audiovisuals, tallers i debats, aborden aspectes com l’origen, funcions i independència de l’AVAF; els costos de la corrupció i les polítiques públiques contra la corrupció a Europa i Espanya; la metodologia de la Inspecció General de Serveis de la Generalitat Valenciana per a l'elaboració de mapes d'exposició al risc, plans d'autoavaluació de riscos i la seua aplicació en l'àmbit de la contractació pública i de la gestió de personal; el cicle de la lluita contra la corrupció; o les iniciatives de prevenció del frau, la corrupció en la gestió pública i sobre la integritat pública.

Les persones responsables de la formació seran el director de l’AVAF, Joan A. Llinares; Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació de l’AVAF; Irene Bravo, cap del Servei de Prevenció de l’AVAF; Delia Cuenca i José Luis Gaona, de la Inspecció General de Serveis de la Generalitat Valenciana; Pilar Moreno i Marita Oliver, tècniques de formació del Servei de Formació de l’AVAF; i Cristina Fernández, investigadora en formació de la Universidad de Salamanca.

Aquest acte inaugural del curs serà el pòrtic per a la sessió de constitució de la Comissió d’Integritat Pública de la Universitat de València que serà presidida per la rectora. Es celebrarà el 7 de juny a l’edifici del Rectorat amb una conferència del director de l’Agència Valenciana Antifrau i comptarà amb la participació de vora cent persones responsables de la Universitat de València a distints nivells. En finalitzar la sessió es constituirà, baix la presidència de la rectora, la Comissió d’Integritat Pública.