UVCulturaUV Logo del portal

Escena Erasmus és un projecte teatral pioner a Europa, amb seu a la Universitat de València, en què participen fonamentalment estudiants Erasmus. Escena Erasmus naix amb l’objectiu de crear una xarxa d’universitats que establisquen un circuit teatral actiu que promoga l’intercanvi de les produccions teatrals realitzades majoritàriament pels estudiants Erasmus de cadascuna de les universitats participants. Es vol consolidar, doncs, com un espai productiu d'intercanvi cultural i lingüístic.
L’objectiu del Projecte Teatral Europeu “Escena Erasmus” es concreta en:

  • l’oferta de tallers quadrimestrals d'interpretació i formació teatral amb una mostra final de curs
  • la creació d'un grup estable anual, amb els estudiants que participen als tallers, que produisca un espectacle final que visitarà les universitats adscrites al projecte
  • la creació d'una xarxa d'intercanvis estables, amb produccions paral·leles en altres universitats de la Unió Europea

El projecte "Les Europes Menudes" compta amb el finançament de la Diputació de València

 

Pàgina web d'Escena Erasmus