UVCulturaUV Logo del portal

Economia social per a la cultura

Cartell

WebinarsLANAU. Facultat de Geografia i Història

WebinarsLANAU
‘Economia social per a la cultura’

Taula redona I: Experiències
Dani Fabra (Barret Cooperativa Valenciana)
Iván Segura (advocat)
Vicent Adell (Rodamons Teatre)
Pedro de la Horra (director d’edició i publicacions Micomicona)

Taula redona II: Polítiques institucionals
Teresa García Muñoz (directora general d’Emprenedoria i Cooperativisme GVA)
Carmen Herrera (responsable Àrea Economicofinancera FEVECTA)
Rafael Chaves (CIRIEC-España i Universitat de València)
Patricia Santacruz (tècnica de cooperatives Àrea de Promoció Econòmica CEMEF S.L.U)

Presenta:
Ester Alba (vicerectora de Cultura i Esport UV)

Modera:
Raúl Abeledo (director acadèmic Observatori Cultural UV)

A partir del debat pràctic-institucional al voltant del valor estratègic de les fórmules cooperatives per a l’emprenedoria cultural, el seminari busca contribuir a l’anàlisi conjunta de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de l’economia social com a eina de desenvolupament cultural en el moment actual. L’Observatori Cultural de la Universitat de València organitza aquesta activitat amb l’objectiu d’identificar i visibilitzar les principals línies d’interés en la matèria, i amb la ferma voluntat de continuar treballant per a aprofundir en la reflexió i la creació de xarxes de col·laboració en el terreny de l’economia social i la cultura.


Sessió presencial Sala Palmireno. Facultat de Geografia i Història. Inscripció necessària i gratuïta: https://www.uv.es/webinarslanau

 

Conversa en línia Canal YouTube Centre Cultural La Nau: http://www.youtube.com/c/centreculturallanauuv