Logo de la Universitat de València Logo Departament de Filologia Anglesa i Alemanya Logo del portal

                                         

Permissos PDI

Instruccions

Sol.licitud

Permissos PIF

Sol.licitud

Altres tràmits

Permissos FPU;FPI

Sol.licitud

Altres tràmits

Registre electrònic Sol.licitud
Tutories Instruccions
Comunicació tutories
Tutories virtuals
Carnet Universitari Personal intern

Personal extern 

Sol·licitud de compte d'usuari extern

Emplenar la sol·licitud i enviar-la a la següent adreça: dep.filologia.anglesa.alemana@uv.es

Sol·licitud 

Sol.licitud de alta/modificació de tercer Sol.licitud
Actes acadèmiques digitals

Ajuda de l'aplicació

PROCEDIMENT D'ACTES:

Cal fer-la de manera telemàtica per part del professorat.

DILIGÈNCIA D'ACTA:

Cal fer-la de manera digital per part del professorat, posteriorment, el secretari del centre validarà, també, digitalment la diligència.

Per a qualsevol dubte o aclariment relacionada amb la gestió d'actes, podeu adreçar-vos a: actasfftic@uv.es

Justificant assistència exàmen Justificant
Reserva d'espais

Informació

Sol.licitud

Si està relacionat amb la docència, cal escriure un correu electrònic a:reservaules_fftic@uv.es
Certificat de signatura digital Informació
Prèstec Interbibliotecari
Com fer una sol·licitud  i com donar-se d’alta
Autorització per a participar en projectes d'investigació Sol.licitud
Normativa Reglament d'avaluació i qualificació de la UV
Guia formalització/renovació contratació professorat associat Guia

On anar en cas d'accident o malaltia laboral?

PDI

PIF

Gabinete de Salut