BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

Com fer una sol·licitud  i com donar-se d’alta

1. A través del formulari web.

La primera vegada que un usuari accedeix al formulari s’ha de donar d’alta en el Servei de Préstec Interbibliotecari.

Els documents s'han de sol·licitar emplenant correctament els camps del formulari amb les dades bibliogràfiques suficients per a poder identificar-los.

Les sol·licituds s'han d'enviar individualment, amb una petició per a cada article, capítol o llibre.

2. També es poden fer les sol·licituds dirigint-se a :

Universitat de València
Servei de Biblioteques i Documentació
Secció de Préstec Interbibliotecari
Edifici de La Nau, 4a planta
C/ Universitat, 2
46003 València
Telèfons: (+34) 96 386 4198 / 96 386 4199 / 96 398 3016 / 96 398 3782
Fax: (+34) 96 386 4833
Correu electrònic: prestamo@uv.es

 

Com sol·licitar documents a través de DIALNET (només per a membres de la UV)

Per a sol•licitar documents des de la base de dades DIALNET, cal registrar-se primer com a usuari del Servei de Préstec Interbibliotecari -en el cas de no estar-ho ja-, i després com a usuari del sistema DIALNET.

Quan els articles sol•licitats es troben en el fons de la UV, se subministraran per correu electrònic de manera gratuïta. En eixe cas la normativa que regeix aquest tipus de sol•licitud, serà la mateixa que per al suministrament d’articles des de les Hemeroteques de la UV (ja que no són peticions pròpiament dites de Préstec Interbibliotecari).

Quan els articles i/o capítols de llibres sol•licitats no estiguen a la Universitat de València, es sol•licitaran per Préstec Interbibliotecari a altres biblioteques i s’aplicaran les tarifes i normes pròpies del  Servei de Préstec Interbibliotecari.

On es recullen i els retornen els documents

Una vegada rebuts els documents, l'usuari podrà recollir-los a la Secció de Préstec Interbibliotecari (Edifici La Nau).

Els usuaris membres d'un departament o d'un projecte d'investigació amb un compte-dipòsit obert en la Secció de Préstec Interbibliotecari, rebran les reproduccions en la secretaria del seu departament. I quan es tracte de documents originals (llibres), rebran un avís per correu electrònic o per telèfon, indicant-los que han de passar a recollir-lo o a consultar-lo en les dependències de la Secció de Préstec Interbibliotecari.

Els usuaris sense compte-dipòsit hauran d'acudir en tots els casos, a retirar  els documents sol·licitats i pagar el servei fent un ingrés bancari.

En el cas de préstec d'originals, tots els usuaris hauran de recollir-los i retornar-los a la Secció de Préstec Interbibliotecari (Edifici La Nau).

L'ús de qualsevol publicació rebuda, en el seu format original o en reproducció, es realitzarà d'acord amb la legislació sobre Propietat Intel·lectual. Qualsevol infracció en incomplir-la és responsabilitat de l'usuari.