BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

El temps de préstec dels ordinadors portàtils a les biblioteques de la Universitat de València serà de 15 dies. Es podran renovar fins a 6 vegades.

Recordem que per al préstec de portàtils es demanarà el DNI per tal d'acreditar que el/la portador/a de la targeta universitària n'és la persona titular.

No es podran traure portàtils en préstec a nom de terceres persones, per exemple, utilitzant autoritzacions.

El préstec es realitzarà al taulell de les biblioteques o mitjançant reserva en el catàleg Trobes. En aquest vídeo podeu consultar el procediment per realitzar una reserva de portàtil al catàleg Trobes.

Quines biblioteques presten portàtils?

Condicions del servei:

  • El Servei de Biblioteques i Documentació facilitarà ordinadors portàtils en préstec als estudiants i a les estudiants, als professors i a les professores, professors visitants, personal d’administració i serveis de la Universitat de València i usuaris i usuàries amb vinculació Alumni UV per tal d’accedir a la informació electrònica mitjançant la xarxa WiFi de la Universitat de València.
  •  El lliurament i devolució del portàtil es farà sempre en el taulell de la biblioteca on s'ha realitzat el préstec.

Durant el període de préstec:

  • L'usuari és el responsable de l'ordinador i de la seua custòdia.
  • Cal retornar el portàtil en les mateixes condicions que es va prestar.
  • És responsabilitat de l'usuari guardar la informació que elabore en dispositius d'emmagatzematge externs (pendrive, espai disc, enviar per e-mail, etc.) i no deixar còpia. La Universitat no es fa responsable de la pèrdua o utilització d'aquesta informació.

Les penalitzacions seran les següents:

  • Per retornar el portàtil amb retard: suspensió del servei de préstec 1 dia per cada dia de retard.
  • Per ocasionar desperfectes en el portàtil: assumir el cost de la reparació de l'aparell i suspensió del servei de préstec a l'usuari mentre no es resolga la reparació, excepte en els casos en que no existisca culpa o negligència per part del prestatari.
  • No retornar el portàtil: s'haurà d'ingressar en el compte corrent de la Universitat de València el valor corresponent, excepte en els casos en que no existisca culpa o negligència per part del prestatari. Mentre no s'acomplisca aquest requisit, l'usuari o la usuària no podrà utilitzar el servei de préstec.