BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

El Préstec BUVAL posarà a disposició del personal docent i investigador (PDI),  del personal d'administració i serveis (PAS) i dels estudiants de grau i postgrau, màsters i doctorands de les universitats BUVAL els fons bibliogràfics de les 5 universitats.

Permet agafar en préstec fins a 6 exemplars durant 15 a 30 dies en qualsevol de les biblioteques participants, prèvia sol·licitud d'alta en el formulari.

 

Condicions del servei Préstec BUVAL

Qui pot fer ús d'aquest servei?

Ell PDI , PAS i estudiants de les  universitats públiques valencianes (UV, UPV, UA, UJI i UMH) que prèviament hagen sol·licitat l'alta en el servei.

El PDI, PAS i els estudiants de la Universitat de València solicitaràn l'alta mitjançant el següent formulari.

Quants documents i quin termini?

 

PDI, PAS i estudiants de grau i postgrau

Termini de préstec

15 dies

Màxim exemplars

6

Renovacions

6

Reserves

Si

Les condicions de préstec a la Universitat de València són 15 dies amb 6 renovacions i límit de 6 exemplars. Algunes biblioteques podran afegir dies de termini, encara que el període màxim de préstec és de 3 mesos.

Com donar-se d'alta

El PDI, PAS i estudiants de la UV ha de donar-se d'alta omplint el següent formulari i enviant-lo a cataleg@uv.es. Una vegada haja estat admés, rebrà un email de conformitat. A partir d'aquest moment, per a fer ús del servei haurà d'acudir presencialment i prèvia identificació (DNI, targeta universitària, etc) a qualsevol de les biblioteques de les Universitats públiques valencianes.

Com sol·licitar préstecs

Una vegada donat d'alta, dirigeix-te a la biblioteca que t'interesse utilitzar. Pots contactar prèviament amb la biblioteca que tinga el document que voleu agafar per correu electrònic.

Recomanem consultar horaris i catàlegs de les biblioteques, així com els exemplars exclosos del préstec, abans de la visita. Els catàlegs de les biblioteques són accessibles des de Trobes. En la caixa de cerca, clicant en la lupa, pot triar-se com a nou perfil l’opció “Cerca BUVAL”. La cerca permet recuperar resultats de materials de les cinc biblioteques universitàries, que després poden filtrar-se per institució.

L'usuari o usuària es compromet a tornar els préstecs en el termini indicat  i en la biblioteca de la universitat  prestatària o en qualsevol biblioteca BUVAL

Els usuaris o usuàries poden consultar en el "Meu Compte" de Trobes els seus préstecs desglossats per universitats.

Poden filtrar tant per préstecs actius com per l'historial de préstecs.

Han d'identificar-se en el catàleg de la seua Universitat d'origen com ho fan habitualment.

Els usuaris o usuàries poden renovar des del catàleg els seus préstecs a les altres universitats, tenint en compte que les condicions de préstec no són les mateixes en la seua Universitat d'origen que en la resta.

Tarifes

Aquest servei és gratuït.

 I si és PDI, PAS o estudiant d'altra universitat valenciana?

Si és PDI, PAS o estudiant d'altra universitat valenciana i vol endur-se llibres en préstec  de la Universitat de València ha de donar-se d'alta primer en el formulari de la seua universitat. Consulte la pàgina web de cada biblioteca:

Si sou PDI, PAS o estudiant de la UV i voleu sol·licitar la baixa en el servei de préstec consorciat, envieu un correu a cataleg@uv.es. Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través de La Biblioteca Respon