BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

L'11 de Maig de 2021 els rectors i rectores de les cinc universitats públiques valencianes han signat un conveni per a la constitució del Consorci BUVAL entre les cinc biblioteques institucionals. Aquesta cooperació permetrà compartir experiències, formació, recursos i serveis. El Préstec BUVAL posarà a disposició del Personal Docent i Investigador i  del Personal d'Administració i Serveis els fons bibliogràfics de les 5 universitats.

El Préstec BUVAL permet agafar en préstec fins a 6 exemplars durant 15 dies en qualsevol de les biblioteques participants, prèvia sol·licitud d'alta en el formulari.

 

Condicions del servei Préstec BUVAL

Qui pot fer ús d'aquest servei?

Exclusivament el PDI i PAS de les  universitats públiques valencianes (UV, UPV, UA, UJI i UMH) que prèviament hagen sol·licitat l'alta en el servei. El PDI i PAS de la Universitat de València solicitarà l'alta mitjançant el següent formulari.

Quants documents i quin termini?

 

PDI i PAS

Observacions

Tipus de material

 

Cada universitat podrà excloure del préstec alguns materials: obres de consulta en sala, bibliografia molt demandada pels estudiants (manuals), pel·lícules, ordinadors portàtils i docimoteca.                                   

Termini de préstec

15 dies

 

Màxim exemplars

6

 

Renovacions

 

Reserves

No

 

Les condicions de préstec a la Universitat de València són 15 dies amb 6 renovacions i límit de 6 exemplars, sense reserves ni renovació automàtica. Algunes biblioteques podran afegir exemplars i dies de termini.

Com donar-se d'alta

El PDI i PAS de la UV ha de donar-se d'alta omplint el següent formulari i enviant-lo a cataleg@uv.es. Una vegada haja estat admés, rebrà un email de conformitat. A partir d'aquest moment, per a fer ús del servei haurà d'acudir presencialment i prèvia identificació (DNI, targeta universitària, etc) a qualsevol de les biblioteques de les Universitats públiques valencianes.

Com sol·licitar préstecs

Una vegada donat d'alta, dirigeix-te a la biblioteca que t'interesse utilitzar. Pots contactar prèviament amb la biblioteca que tinga el document que voleu agafar per correu electrònic.

Recomanem consultar horaris i catàlegs de les biblioteques, així com els exemplars exclosos del préstec, abans de la visita. Els catàlegs de les biblioteques són accessibles des de Trobes. En la caixa de cerca, clicant en la lupa, pot triar-se com a nou perfil l’opció “Cerca BUVAL”. La cerca permet recuperar resultats de materials de les cinc biblioteques universitàries, que després poden filtrar-se per institució.

L'usuari o usuària es compromet a tornar els préstecs en el termini indicat  i en la biblioteca de la universitat  prestatària. Els usuaris o usuàries poden consultar en el seu "compte" del catàleg els seus préstecs desglossats per universitats. Poden filtrar tant per préstecs actius com per l'historial de préstecs.

Han d'identificar-se en el catàleg de la seua Universitat d'origen com ho fan habitualment.

Els usuaris o usuàries poden renovar des del catàleg els seus préstecs a les altres universitats, tenint en compte que les condicions de préstec no són les mateixes en la seua Universitat d'origen que en la resta.

Tarifes

Aquest servei és gratuït.

 I si és PDI o PAS d'altra universitat valenciana?

Si és PDI o PAS d'altra universitat valenciana i vol endur-se llibres en préstec  de la Universitat de València ha de donar-se d'alta primer en el formulari de la seua universitat. Consulte la pàgina web de cada biblioteca:

Si sou PDI o PAS de la UV i voleu sol·licitar la baixa en el servei de préstec consorciat, envieu un correu a cataleg@uv.es. Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través de La Biblioteca Respon