Logo de la Universitat de València Logo Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament Logo del portal

Foto Nom i cognoms Adreça + info Biografia
COLORADO LLUCH, MARIA INMACULADA

COLORADO LLUCH, MARIA INMACULADA

PDI-Associat/Da Universitari/A
PAS-E.T.M. Planificacio, Analisi i Avaluacio
BADENES RIBERA, LAURA

BADENES RIBERA, LAURA

PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Director/a de Departament

Despatx M-106 Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament, Facultat de Psicologia Av. Blasco Ibañez, 21, València, 46010

(9638) 83559

laura.badenes@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

BOSO SEGUI, PATRICIA

BOSO SEGUI, PATRICIA

PDI-Associat/Da Universitari/A
DASI VIVO, CARMEN

DASI VIVO, CARMEN

PDI-Titular d'Universitat

(9639) 83557

carmen.dasi@uv.es

Biografia
 

Professora titular del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València, del que he estat directora entre els anys 2011 i 2018. Els meus interessos quant a recerca s'han centrat tant en aspectes de tipus metodològic com a bàsic i aplicat. En el metodològic, destacar la participació en el desenvolupament de bases de dades normatius de fragments i arrels de paraules espanyoles (amb els seus corresponents indicadors) per ser usats en experimentació amb tasques de completat d'estímuls verbals. També és important el desenvolupament de formes curtes de diferents versions d'algunes de les escales de Wechsler per avaluar el rendiment intel·lectual tant en nens (WISC) com en adults normals i amb diagnòstic d'esquizofrènia (WAIS). La recerca bàsica s'ha centrat en l'experimentació sobre el funcionament de diferents aspectes de la memòria humana (memòria de treball, memòria implícita,...) tant en població normal com a clínica. La recerca aplicada s'ha desenvolupat en població amb diagnòstic d'esquizofrènia amb l'objectiu de desenvolupar i aplicar programes de millora de la seua cognició i el seu funcionament social.

ESPEJO TORT, M.BEGOÑA

ESPEJO TORT, M.BEGOÑA

PDI-Titular d'Universitat

Office F103 Facultad de Psicología Avenida Blasco Ibáñez, 21 46010 Valencia

0034963864503

begonya.espejo@uv.es

Biografia
 

Professora titular des de 2004. Interessos investigadors: elaboració, adaptació i validació d'instruments d'avaluació, models d'equacions estructurals, consum d'alcohol en adolescents, avaluació de programes de prevenció selectiva en consum d'alcohol

FERRERES TRAVER, ADORACION

FERRERES TRAVER, ADORACION

PDI-Titular d'Universitat
FRIAS NAVARRO, M.DOLORES

FRIAS NAVARRO, M.DOLORES

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Biografia
 

Dolores Frías-Navarro es Catedràtica de Mètodes i Dissenys d’Investigació al Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Universitat de València, Espanya. Doctora en Psicologia. La producció científica s'ha desenvolupat dins l'àmbit del disseny d’investigació i l'aplicació de les tècniques estadístiques. La cognició estadística, la reeducació estadística, la grandària de l'efecte, la meta-investigació i els usos i abusos de les proves de significació estadística són àrees destacades de la seua unitat d’investigació. Des de l'àrea de la investigació aplicada, té una llarga trajectòria a l'estudi de l'estrès de les minories (LGBT+, immigrants i altres col·lectius) i el prejudici modern. Destaca, també, el treball que realitza sobre la dona a la Ciència, la bretxa de gènere, la cultura de la investigació, la integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a la docència universitària juntament amb la perspectiva de gènere i l'ansietat acadèmica davant de l'avaluació. Des de l'àmbit de la docència, ha dut a terme diverses projectes d'innovació docent fent ús de noves eines per a l'aprenentatge del disseny de la recerca i l'anàlisi de dades com ara el cinema, les analogies, els embolcalls d'exàmens i la lectura crítica (activa ) d'articles i informes d’investigació. Ha desenvolupat instruments de mesura per mesurar les variables vinculades a aquestes temàtiques.

FUENTES DURAN, MARIA DEL CASTILLO

FUENTES DURAN, MARIA DEL CASTILLO

PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets

Despacho F-105 Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento Facultad de Psicología Universidad de Valencia Avda. Blasco Ibáñez, 21. Valencia , 46010.

83247

m.castillo.fuentes@uv.es

Biografia
 

María C. Fuentes és Professora Ajudant Doctor en el Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament a la Facultat de Psicologia de la Universitat de València. Les seves àrees d'investigació se centren fonamentalment en l'anàlisi de les propietats psicomètriques dels instruments de mesura i en la validació transcultural del model teòric de dues dimensions i quatre tipologies de socialització parental.

GALIANA LLINARES, LAURA

GALIANA LLINARES, LAURA

PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Departament

Despatx F-107 Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament, Facultat de Psicologia Av. Blasco Ibañez, 21, València, 46010

(9638) 64505

laura.galiana@uv.es

Biografia
 

Laura Galiana Llinares, diplomada en Magisteri, Especialitat en Llengua Anglesa amb Premi Extraordinari Final de Carrera (2005), llicenciada en Psicologia amb Premi Extraordinari Final de Carrera (2010), Màster en Psicogerontologia (2012) i Doctora en Atenció Sociosanitària a la Dependència i Promoció a l'Autonomia amb Premi Extraordinari de Doctorat (2015). Actualment treballa com a Professora Titular al Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Universitat de València. És membre del grup de recerca ARMAQoL, centrat en la recerca i aplicació de metodologia avançada a la qualitat de vida. Les seues àrees d'investigació inclouen models d'equacions estructurals i l'aplicació d'aquests a àmbits com qualitat de vida professional, cures pal·liatives o envelliment, entre d'altres. En aquests àmbits ha participat en projectes de recerca locals (Biomed, Valoritza i Transfereix, Universitat de València), autonòmics (Fisabio, Generalitat Valenciana), nacionals (Retos, Ministeri d'Educació i Ciència) i internacionals (GendernetPlus), on ha col·laborat amb diferents funcions: investigadora principal, investigadora tècnica. Compta amb diverses publicacions a revistes de prestigi, com ara Structural Equation Modeling, European Journal of Psychological Assessment, Journal of Pain and Symptom Management, Mindfulness o Social Indicators Research. 

GARCIA PERALES, JOAN RAFAEL

GARCIA PERALES, JOAN RAFAEL

PDI-Associat/Da Universitari/A

Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament Facultat de Psicologia Av. Blasco Ibañez, 21 46010 - VALÈNCIA Depatx F-101 Tf.+34 963983561

joan.r.garcia@uv.es

Biografia
 

Llicenciat en Psicologia (1995), en Filosofia (1997) i Doctor en Psicologia (2011), funcionari de la Conselleria d’Educació de València (2000-actualitat), Catedràtic de Secundària d’Orientació Educativa, i professor de la Universitat de València des del 2013 al Departament de Metodologia impartint Estadística, Psicometria i Dissenys d’Investigació.

Ha publicat diversos articles i llibres sobre els estils de socialització parental i la influència sobre l’ajust psicosocial en adolescents, i ha dirigit TFG, TFM i tesis doctorals.

Ha estat també professor-contractat en diferents universitats privades (VIU, Florida, U. Europea..), ha participat en nombrosos projectes europeus fent anàlisi de dades i prospeccions. Ponent en xerrades i formació de professorat. Professor convidat en diverses universitats europees (Mainz a Alemanya; Bihac a Bòsnia; Dublín a Irlanda; Varsòvia a Polònia; Reykjavík a Islàndia; Cluj Napoca a Romania, Moscú (RANEPA) a Rusia, i fora d'Europa a Astana (Kazakhstan).

Actualment centrat en la tasca d’orientació educativa i l'ajust psicosocial del adolescents,  i la docència universitària en estadística i dissenys per a la publicació de treballs d’investigació.

(La persona que més m'ha ensenyat en aquesta vida ha estat ma mare, i no tenia ni títols ni carreres)

GARCIA PEREZ, JOSE FERNANDO

GARCIA PEREZ, JOSE FERNANDO

PDI-Catedratic/a d'Universitat

Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Facultad de Psicología. Despacho F-102 (Planta 1). Av. Blasco Ibáñez, 21. 46010 Valencia, Spain

(9638) 64514

fernando.garcia@uv.es

Biografia
 

Fernando García és Catedràtic de Mètodes i Dissenys de Recerca en el Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Universitat de València, Espanya, on porta a terme una agenda d'investigació sobre temes metodològics (estadístiques robusts,anàlisi de la potència i intervals de confiança) i tècniques per mesurar l'autoestima i lasocialització familiar. També ha dirigit investigacions que examinen la validesa transcultural del model de socialització familiar amb quatre tipologies

HERNANDEZ BAEZA, ANA MARIA

HERNANDEZ BAEZA, ANA MARIA

PDI-Titular d'Universitat
Biografia
 

Ana Hernández és professora titular de Psicometria en la Universitat de València. Té una doble afiliació amb el departament de Metodologia de les Ciències del Comportament i l'IDOCAL (Institut Universitari d'Investigació en Psicologia dels Recursos Humans, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida laboral).

En metodologia, els seus principals interessos d'investigació es relacionen amb la validesa dels instruments de mesura, en general, i amb el funcionament de les escales i el funcionament diferencial dels ítems, en particular. Ha publicat sobre aquestes qüestions en revistes com  Multivariate Behavioral Research, Journal of Applied Psychology, Structural Equation Modeling i Psicothema, entre altres. És membre de la Comissió de Tests del Col·legi Oficial de Psicòlegs, i hi ha representat al esmenat col·legi en la comissió europea per a l'Acreditació d'Usuaris de tests de l'EFPA (European Federation of Pyshological Associations). Actualment és secretària de l'AEMCCO i membre de la junta directiva de l'EAM (European Association of Methodology)

Pel que es refereix a la psicologia del treball i les organitzacions, els seus principals interessos d'investigació es relacionen amb el clima dels equips de treball, el lideratge i l'infraocupació. Recentment ha publicat sobre aquests temes en revistes com Journal of Applied Psychology, European Journal of Work and Organizational Psychology, i el llibre Underemployment: Psychological, Economic, and Social Challenges, entre altres.

HONTANGAS BELTRAN, PEDRO MIGUEL

HONTANGAS BELTRAN, PEDRO MIGUEL

PDI-Titular d'Universitat
FERNANDEZ MARTINEZ, IRENE

FERNANDEZ MARTINEZ, IRENE

PDI-Ajudant Doctor/A

Despatx F-101 Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament, Facultat de Psicologia Av. Blasco Ibañez, 21, València, 46010

irene.fernandez@uv.es

Biografia
 

Membre del grup de recerca ARMAQoL (Advanced Research Methods Applied to Quality of Life). Temes d'investigació centrats en el estudi de la promoció de la qualitat de vida en persones majors, amb el focus principal d'atenció centrat en el manteniment de les funcions cognitives en l'edat avançada. 

MELIA NAVARRO, JOSE LUIS

MELIA NAVARRO, JOSE LUIS

PDI-Titular d'Universitat
MONTERDE BORT, HECTOR MANUEL

MONTERDE BORT, HECTOR MANUEL

PDI-Titular d'Universitat
OLIVER GERMES, MARIA AMPARO

OLIVER GERMES, MARIA AMPARO

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Coordinador/a de Programa de Doctorat

Nuevo edificio Psicología, 1ºpiso, despacho M-109.

(9638) 64468

amparo.oliver@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

PEREA LARA, MANUEL

PEREA LARA, MANUEL

PDI-Catedratic/a d'Universitat

(9638) 64512

manuel.perea@uv.es

PERIS DELCAMPO, DAVID

PERIS DELCAMPO, DAVID

PDI-Associat/Da Universitari/A

Professor Associat - Dpt. Metodologia Director del Màster en Coaching i Lideratge Facultat de Psicologia Universitat de València

david.peris-delcampo@uv.es

Biografia
 
PhD. Psicòleg expert en psicologia de l'esport, coaching i millora de la qualitat de vida. Director del Màster en Coaching i Lideratge de la Universitat de València. Professor Associat Departament de Metodologia de la Facultat de Psicologia de la UV. President de la International Coaching & Leadership Association (ICLA). President de l'Associació de Psicologia de l'Esport de la Comunitat Valenciana (APECVA). President de la Federación Española de Psicología del Deporte.
PITARQUE GRACIA, LUIS ALFONSO

PITARQUE GRACIA, LUIS ALFONSO

PDI-Titular d'Universitat

Dept. Metodología (despacho M107); Facultad de Psicología; Av. Blasco Ibáñez 21; 46010 Valencia

(9638) 64506

luis.a.pitarque@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

RODRIGO GIMENEZ, M.FLORENCIA

RODRIGO GIMENEZ, M.FLORENCIA

PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Facultat/Secretari/a Ets
Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

RUIZ RUIZ, JUAN C

RUIZ RUIZ, JUAN C

PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs

Departamento Metodología de las CC. del Comportamiento. Despacho: F-110 Facultad de Psicología

963864414

juan.c.ruiz@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

SANCERNI BEITIA, MARIA DOLORES

SANCERNI BEITIA, MARIA DOLORES

PDI-Titular d'Universitat
SANMARTIN ARCE, JAIME

SANMARTIN ARCE, JAIME

PDI-Catedratic/a d'Universitat

FACULTAT DE PSICOLOGIA Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament - Avda. Blasco Ibañez 21, 46010 València - Despacho M-105 (primera planta, ala Norte) INTRAS Institut Universitari d'Investigació en Trànsit i Seguretat Viaria - C/ Serpis 29, 46022 València - Planta 2ª derec...

(9633) 93887

jaime.sanmartin@uv.es

Biografia
 

El Dr. Jaime Sanmartín és membre de l'Institut de Recerca de Trànsit i Seguretat Viària de la Universitat de València (INTRAS-UV) i Professor Titular de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Universitat de València. Ha dirigit i es autor de nombrosos estudis de recerca en el desenvolupament i aplicació de mètodes quantitatius, proves psicològiques i qüestionaris per estudiar i avaluar els factors humans en accidents de trànsit i seguretat viària. Ha treballat àmpliament al personal directiu de la universitat com a vicedegà de la Facultat de Psicologia, Vicerector de Planificació de la Universitat de València, Secretari, Director i membre de l'equip fundacional del INTRAS-UV.

TOMAS MARCO, MARIA INES

TOMAS MARCO, MARIA INES

PDI-Catedratic/a d'Universitat

Despacho M-111 Facultad de Psicología. Avda. Blasco Ibáñez, 21 46010 Valencia

963983563

ines.tomas@uv.es

Biografia
 

Inés Tomás Marco és professora titular al Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Universitat de València. És doctora en psicologia social i psicologia del treball i de les organitzacions, i és membre del IDOCAL (Institut Universitari d'Investigació en Psicologia dels Recursos Humans, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida laboral). Ha publicat nombrosos estudis d'investigació en la disciplina en llibres i revistes científiques internacionals com: Accident, Analysis & Prevention; International Journal of Testing; Journal of Occupational and Organizational Psychology; Journal of Safety Research; Journal of Vocational Behaviour; Journal of Work and Organizational Psychology; Risk Analysis; Safety Science; Structural Equation Modeling: A multidisciplinary Journal; The Service Industries Journal, etc. Col·labora en diferents projectes d'investigació sobre temes com la diversitat demogràfica i el rendiment dels equips de treball, la conducta de seguretat en centrals nuclears, el lideratge, el clima organitzacional, l’empleabilitat i la sobrequalificació. En l'àmbit de la metodologia, els seus principals interessos de recerca es relacionen amb la validesa dels instruments de mesura, en general, i amb el funcionament de les escales i el funcionament diferencial dels ítems, en particular.

TOMAS MIGUEL, JOSE MANUEL

TOMAS MIGUEL, JOSE MANUEL

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial

(9638) 64504

jose.m.tomas@uv.es

VALERO MORA, PEDRO

VALERO MORA, PEDRO

PDI-Catedratic/a d'Universitat