Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Didàctiques Específiques Logo del portal

Reglament sobre depòsit, avaluació i defensa de la tesi doctoral 

 5. Si la qualificació global és “excel·lent”, el tribunal podrà atorgar la menció cum laude si hi ha unanimitat en aquest sentit. A aquest efecte, els membres del tribunal han de depositar el vot en sobres tancats, que es remetran a l’Escola de Doctorat, on s’obriran. En cas d’unanimitat, el secretari o la secretària de l’Escola de Doctorat ha d’expedir l’acta corresponent, que s’incorporarà a l’expedient acadèmic. Així mateix, cada membre del tribunal haurà de lliurar al secretari o la secretària del tribunal el seu vot en un sobre tancat tot indicant si considera la tesi doctoral mereixedora de premi extraordinari. El secretari o la secretària del tribunal remetrà també aquests sobres a l’Escola de Doctorat.