Logo UVLogo USDoctorat en Psicologia dels Recursos Humans Logo del portal

En els centres d'investigació on s'imparteix el programa d'ambdues Universitats, s'han vingut aplicant bones pràctiques que s'han anat sistematitzant i incorporant a una Guia de bones pràctiques a partir de la qual s'ha derivat també el codi de bones pràctiques en l'adreça de tesis doctorals.

En aqueix codi, a més de presentar recomanacions generals per al director/tutor, doctorant i altres membres implicats en el procés de doctorat mostra el procediment a seguir per a la resolució de conflictes que puguen sorgir durant l'elaboració i defensa de la tesi doctoral, tant de manera informal com a formal, a través dels mecanismes pertinents.

La Guia de bones pràctiques es va actualitzant cada curs en funció de les experiències, reflexions i acords que es plantegen en els Workshops anuals sobre experiència en l'adreça de tesis doctorals, en els quals participen els professors del Programa. En aquesta guia s'arreplega informació dirigida a recolzar la tutorització i adreça de la tesi doctoral. La guia revisa les fases d'un treball de recerca, indicant recursos per a utilitzar i tècniques per a desenvolupar amb el doctorand.

Es compon de 7 capítols:

1. Com dur a terme la revisió de la literatura i el desenvolupament del marc teòric?
2. Disseny, metodologia, elaboració d'hipòtesi i anàlisi de resultats.
3. Elaboració de la discussió dels resultats obtinguts.
4. Estratègies de planificació de la publicació dels resultats obtinguts.
5. Planificació i gestió del temps en l'adreça de tesis doctorals.
6. Ètica de la investigació
7. Preguntes freqüents

Així mateix, la Universitat de Sevilla ha elaborat un Codi de Bones pràctiques amb recomanacions generals per al director, tutor de tesi i doctorands i amb propostes de mecanismes a seguir a nivell formal i informal en la resolució de conflictes.

A més de la Guia de bones pràctiques es desenvolupen activitats dirigides a reforçar la preparació i desenvolupament de competències en els directors de tesis com són:

  • Distinció dels rols de director i co-director de tesi amb perfils i exigències diferenciades per als mateixos
  • Workshop sobre experiències i bones pràctiques en adreça de tesis doctorals i tesis de Master (programa realitzat en col·laboració amb el Master Erasmus Mundus de Work, Organizational and Personnel Psychology).
  • Comunitat virtual per als professors del programa