Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

Als estudiants que s'hagen matriculat en un grup ARA amb anterioritat al curs 2022/23 se'ls mantindran les mateixes condicions que estigueren vigents en el moment que es va matricular per primera vegada en aquests grups.

A partir del curs 2022-23 els grups ARA passen a denominar-se Grups de docència en anglés en els següents graus:

1) Un grup de docència en anglès transversal per als graus d’ADE i ECO.

Els estudiants de nou ingrés es matriculen en el mateix ordre en el qual han sigut admesos per preinscripció. Els alumnes que desitgen cursar els seus estudis en el grup de docència en anglès (grup transversal en ADE i Economia) han de matricular-se en l'Agrupació AR el dia de la seua cita de matrícula, si existeixen places disponibles.

Per a poder romandre en el grup de docència en anglès en els següents cursos, l'estudiant haurà de presentar abans de la finalització del primer curs certificació de coneixement de la llengua anglesa amb un nivell equivalent al B2 o superior, segons taula d'equivalències.

2) Un grup de docència en anglès en el Grau de GIB.

Per a poder matricular-se en el grup de docència en anglés del Grau de GIB, l'estudiantat haurà d'acreditar el nivell B2 d'anglés. Per a això, es requereix enviar una sol·licitud (descarregar sol·licitud) a través del correu electrònic: docenciaingles@uv.es en la qual indicaran si disposen de certificació oficial del nivell B2 d'anglès o si realitzaran la prova d'idiomes en el Centre d’Idiomes de la Universitat de València.

Els estudiants que no disposen de certificació i hagen realitzat la prova d'idioma en el Centre d’Idiomes de la Universitat de València deuran obligatòriament aportar una certificació oficial de nivell B2 durant el primer curs.

Les certificacions oficials que acrediten el coneixement del nivell B2 d'anglés es poden consultar en la següent taula d'equivalències.

L'estudiantat que vulga optar a cursar el grau en el grup de docència en anglés ha de matricular-se en el grup GO en castellà i haurà de triar el segon idioma a cursar. La matrícula dels estudiants admesos serà modificada d'ofici per la Secretaria de la Facultat d'Economia.

Els alumnes del grup de docència en anglès de GIB, se seleccionaran una vegada matriculats i atenent a la seua nota d'admissió en la titulació (75 places).

Prova d'anglès organitzada pel Centre d'Idiomes de la Universitat de València:

Període d'inscripció: del 18 al 22 de juliol 2022

L'estudiantat haurà de realitzar l'ingrés o transferència de 45 € en el següent número de compte: BANC SANTANDER ES14 0049 5457 22 2716006043
Indicant en concepte Prova GIB - nom i cognoms.
Hauran d'adjuntar el rebut del pagament juntament amb la resta de documentació a través del següent correu electrònic secretaria@centreidiomes.es

L'examen es realitzarà el dia 26 de juliol 2022
La prova constarà de tres parts:

  1. Use of English (gramàtica i vocabulari)
  2. Listening comprehension (comprensió oral)
  3. Reading comprehension (comprensió escrita). 

Ensenyament en anglés en el grau de Finances i Comptabilitat (FIC):

En la Facultat, també existeix la possibilitat de rebre les classes en anglés en el primer curs del Grau de FIC. Els interessats hauran de presentar la sol·licitud durant el període de matrícula, a través del correu electrònic: docenciaingles@uv.es. (Descarregar sol·licitud)