Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

Avís: Els horaris poden ser susceptibles de canvi o modificació. Consulta la data d'impressió al peu de pàgina de l'horari.

1.- Horaris de primer curs
2.- Horaris de segon curs
3.- Horaris de tercer curs
4.- Horaris de quart curs

 

1.- Horaris Primer Curs

enlightenedSetmana zero: Horari Grau en ADE

Grup          Semestre  Torn         Idioma      
AR 1er i 2n Semestre Matí Anglés
GA 1er i 2n Semestre Matí Castellà
GB 1er i 2n Semestre Matí Valencià
GC 1er i 2n Semestre Matí Castellà
GD / GA / GB 1er i 2n Semestre Matí Valencià / Castellà
GD / GA / GC 1er i 2n Semestre Matí Valencià / Castellà
GD / GB 1er i 2n Semestre Matí Valencià
GD / GC 1er i 2n Semestre Matí Valencià / Castellà
GE 2n Semestre Matí Valencià
GF 1er i 2n Semestre Vesprada Castellà
GG 1er i 2n Semestre Vesprada Valencià
GH / GF 1er i 2n Semestre Vesprada Castellâ
2.- Horaris de segon curs
Grup          Semestre  Torn         Idioma      
AR / GA 1er i 2n Semestre Matí Anglés / Castellà
AR / GC 1er i 2n Semestre Matí Anglés / Castellà
ER  1er Semestre Vesprada Anglés
GA 1er i 2n Semestre Matí Castellà
GB 1er i 2n Semestre Matí Valencià
GC 1er i 2n Semestre Matí Castellà
GD 1er i 2n Semestre Matí Valencià
GF 1er i 2n Semestre Vesprada Castellà
GG / GF 1er i 2n Semestre Vesprada Valencià / Castellà
GH 1er Semestre Vesprada Valencià
3.- Horaris de tercer curs

 

Grup          Semestre  Torn         Idioma      
Obligatòries:      
AR / GA 1er i 2n Semestre Matí Anglès / Castellà
AR / GC 1er i 2n Semestre Matí Anglès / Castellà
ER 1er Semestre Vesprada Anglès
GA 1er i 2n Semestre Matí Castellà
GB 1er i 2n Semestre Matí Valencià
GC 1er Semestre Matí Castellà
GF 1er i 2n Semestre  Vesprada Castellà
GG 1er i 2n Semestre Vesprada Valencià
Mencion Creació i Direcció d'Empreses:      
OR 2n Semestre Matí Anglès
GB 2n Semestre Matí Valencià
GF / FG 2n Semestre Vesprada Castellà
Menció Direcció Comercial:      
OR 2n Semestre Matí Anglès
GB 2n Semestre Matí Valencià
GF 2n Semestre Vesprada Castellà
Menció Direcció Financera:      
GA 2n Semestre Matí Castellà
GG 2n Semestre Vesprada Valencià
Menció Direcció d'Operacions i Logística:      
OR / GA 2n Semestre Matí Anglès / Castellà / Valencià
GA 2n Semestre Matí Castellà / Valencià
Menció Direcció de Recursos Humans:      
BG 2n Semestre Matí Valencià
GF 2n Semestre Vesprada  Castellà
4.- Horaris de quart curs

 

Grup          Semestre  Torn         Idioma      
Menció Creació i Direcció d'Empreses:      
GB 1er Semestre Matí Valencià
GF 1er Semestre Vesprada Castellà
Menció Direcció Comercial:      
GB 1er Semestre Matí Valencià
GF 1er Semestre Vesprada Castellà
Menció Direcció Financera:      
GA  / GB 1er Semestre Matí Castellà / Valencià
GF 1er Semestre Vesprada Castellà
Menció Direcció d'Operacions i Logística:      
GA / GB / OR 1er Semestre Matí Castellà / Valencià / Anglès
Menció Direcció de Recursos Humans:      
GF / GG 1er Semestre Vesprada Castellà / Valencià
Menció Direcció Jurídica Empresa (ROAC):      
OR 1er Semestre Matí Anglès
AG 1er Semestre Matí Castellà
BG 1er Semestre Matí Valencià