Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

Avís: Els horaris poden ser susceptibles de canvi o modificació. Consulta la data d'impressió al peu de pàgina de l'horari.

1.- Horaris de primer curs
2.- Horaris de segon curs
3.- Horaris de tercer curs
4.- Horaris de quart curs

 

1.- Horaris Primer Curs

enlightenedSetmana zero: Horari Grau en International Business

Grup          Semestre Torn         Idioma      
Obligatòries:      
AR - Alemany I 1er i 2n Semestre Matí Anglès / Alemany
AR - Francés I 1er i 2n Semestre Matí Anglès / Francés
GO - Anglès I i II 1er i 2n Semestre Matí Castellà / Anglès
GP / GR 1er i 2n Semestre Vesprada Castellà / Anglès
GP - Anglès III 1er Semestre Vesprada Castellà / Anglés

 

2.- Horaris de segon curs

 

Grup          Semestre Torn         Idioma      
Obligatòries:      
AR - Alemany II 1er i 2n Semestre Matí Anglès / Alemany
AR - Francès II 1er i 2n Semestre Matí Anglès / Francés
GO 1er i 2n Semestre Matí Castellà / Anglés
GP - Anglès III 1er Semestre Vesprada Castellà / Anglès
GR 1er i 2n Semestre Vesprada Anglès
ER 1er Semestre Vesprada Anglès
Optatives:      
Alemany II - AR 1er Semestre Matí Alemany
Francés II - FM 1er Semestre Matí Francés

 

3.- Horaris de tercer curs

 

Grup          Semestre Torn         Idioma      
Obligatòries:      
AR 1er i 2n Semestre Matí Anglès
GO 1er i 2n Semestre Vesprada Castellà
GR 1er Semestre Vesprada Anglès
Menció Organització i Màrqueting:      
OR / GO 2n Semestre Vesprada Anglès / Castellà
Menció Finances i Comptabilitat:      
OR 2n Semestre Vesprada Anglès
Menció Entorn Econòmic Internacional:      
OR 2n Semestre Vesprada Anglès
Optatives:      
Espanyol - GO 1er Semestre Vesprada Castellà
Espanyol - GP 2n Semestre Vesprada Castellà
Rus I - AR 1er Semestre Matí Rus
Rus II - AR 2n Semestre Vesprada Rus

 

4.- Horaris de quart curs

 

Grup          Semestre Torn         Idioma      
Menció Entorn Econòmic Internacional:      
OR 1er Semestre Matí Anglès
OR / GO 1er Semestre Vesprada Anglès / Castellà
GR 2n Semestre Matí Anglès
Menció Organització i Màrqueting:      
GO / OR 1er Semestre Matí Castellà / Anglès
OR / GR 1er Semestre Vesprada Anglès
GR 2n Semestre Vesprada Anglès
Menció Finances i Comptabilitat:      
OR 1er Semestre Matí Anglès