Logo de la Universdad de Valencia Logo Facultad de Economía Logo del portal

Eleccions a Claustre, Junta de Facultat i ADR: 23 de novembre de 2023

L'estudiant podrà presentar les candidatures tant a Claustre com a Junta de Centre a través de la Seu Electrònica de la Universitat de València

Eleccions de l'Estudiantat a Junta de Facultat

Estudiants i estudiantes: 30% de la Junta de Centre (18 membres).
La normativa que regula els requisits de presentació de candidatures és el Reglament Electoral General de la UV (ACUV 4/2014), en concret l’article 8. Especialment important és el punt 8.2.2 que obliga que les candidatures a Junta de Facultat, com se trien 18 representants han de tindre un mínim de 14 candidats.

Eleccions de l'Estudiantat a Claustre

El Consell de Govern, en la sessió del 8 de juny de 2023, va convocar les eleccions per a la renovació de la representació de l'estudiantat al Claustre i fixar la data de l'elecció per al proper 23 de novembre de 2023.
La Comissió Electoral, reunida els dies 4 i 6 d'octubre, va elaborar i aprovar el calendari que regirà aquestes eleccions.

La normativa que regula els requisits de presentació de candidatures és el Reglament Electoral General de la UV (ACUV 4/2014), en concret l’article 8. Especialment important és el punt 8.2.2 que obliga que les candidatures a Claustre, donat que se trien a 11 representants, han de tindre un mínim de 8 candidats.

Eleccions de l'Estudiantat a ADR

Informació i documentació per als tres processos electorals

Fes valdre els teus drets. PARTICIPA-HI! 
+ info: fac.economia@uv.es