Universitat de ValènciaEstructura de Recerca Interdisciplinar de Lectura Logo del portal

READit VMS és una aplicació per a mòbils que facilita el contingut dels panells de missatge variable (PMV) durant la conducció de vehicles. L'aplicació localitza l'usuari mitjançant GPS i llegeix en veu alta el text i els pictogrames del PMV quan el conductor s'aproxima. Per tant, READit VMS permet conèixer anticipadament el contingut del PMV quan les circumstàncies de la conducció són desfavorables (p. ex., boira, tràfic dens, conducció nocturna o avaria del PMV) o quan el conductor té dificultats per llegir (p. ex., una persona gran o amb dislèxia). Aquesta aplicació ha estat desenvolupada per l'ERI-Lectura de la Universitat de València gràcies al finançament de la Dirección General de Tráfico (projecte SPIP2017-02132).

 

 

Logo AppStore

 

POLÍTIQUES DE PRIVACITAT

1. Titularitat
Universitat de València – Estudi General
Avda. Blasco Ibáñez, 13
46010 València
CIF Q4618001D

2. Tractaments de dades personals previstos
No es preveu el tractament de dades de caràcter personal. L'única informació que serà utilitzada és la localització per GPS.

3. Altres tractaments
L'aplicació no utilitza cookies ni realitza tractaments addicionals als estrictament necessaris per a assegurar el seu funcionament en els diferents sistemes operatius dels terminals.

4. Vinculació amb tercers
L'aplicació es troba disponible en els següents distribuïdors d'aplicacions: App Store i Google Play. El tractament de dades personals, l'ús de cookies o altres dispositius es regeixen per les polítiques de privacitat i condicions d'ús dels propis distribuïdors.

Les condicions d'instal·lació des dels corresponents distribuïdors d'aplicacions són les següents:

  • Permetre a aquesta aplicació:
    • Comunicació per xarxa: accés a internet sense límits.
    • Eines del sistema: impedir que el telèfon entri en mode inactiu, modificar la configuració del sistema global.
    • Comunicació per xarxa: rebre dades d'internet, veure estat de la xarxa.
    • Controls de hardware: accés a localització per GPS o sistema anàleg amb les mateixes finalitats de geo-posicionament.

5. Usuaris menors d'edat.
Aquest servei té per destinataris conductors que desitgen rebre la informació mostrada en els panells de missatge variable ubicats a les vies de circulació per a ajudar a una conducció més segura i eficient pel que no està previst l'ús per part de menors de 14 anys.


6. Baixa en el servei.
Per causar baixa total en el servei n'hi ha prou amb desinstal·lar l'aplicació del terminal mòbil. No es conserva cap tipus d'informació relativa als usuaris de l'aplicació.

7. Exercici de drets.
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació del seu tractament o a oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades dirigint un escrit a:

Protecció de dades (Servei d’Informàtica)
Universitat de València (Ed. Rectorat)
Avinguda Blasco Ibáñez, 13
46010 València

 


 

Copyright © 2018 Universitat de València – Estudi General