Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Farmàcia Logo del portal

La Universitat de València ha obert la convocatòria d'ajudes Erasmus+ de la Unió Europea per promocionar la mobilitat amb fins formatius del personal d'administració i serveis.

Informació general del programa

L'acció ofereix al Personal d'Administració i Serveis la possibilitat d'aprendre de les experiències i de les bones pràctiques d'altres universitats europees a través del finançament d'estades formatives, millorant així les seues aptituds per a desenvolupar més eficientment les seues tasques als seus llocs del treball.

Convocatòria curs 2021-2022 – Primer semestre

Hi haurà una nova convocatòria à finals d'any per a sol·licitar estades previstes per al segon semestre, entre gener i setembre de 2022.

1. Sol·licituds:

La sol·licitud i la resta de documentació requerida es presentarà a través del formulari on-line ENTREU.

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins el 15 de novembre de 2021 o fins que s'exhaurisquen les places disponibles.

Accés a Imotion (web que centralitza la informació sobre setmanes internacionals realitzades en diferents universitats europees i adreçades al PAS).

A la sol·licitud caldrà adjuntar l'acord de mobilitat per a la formació escanejat i degudament complimentat i signat.

2. Documentació prèvia a l'estada:

Una volta adjudicada la beca i prèviament a la realització de l'estada, caldrà presentar al Servei de Relacions Internacionals un original del conveni de subvenció signat per la persona sol·licitant.

3. Documentació final:

S'haurà d'aportar el certificat d'estada expedit per la persona responsable a la universitat destinació, signat en data igual o posterior al darrer dia de l'activitat formativa. Aquest document es pot remetre per correu electrònic a l'adreça pas-pdi@uv.es

A més, s'haurà d'omplir la memòria justificativa de les despeses de transport, acompanyada dels bitllets o tiquets corresponents.

Per acabar, una volta justificada l'estada, rebreu el Qüestionari UE (EU Survey) a la vostra adreça de correu electrònic. Haureu d'omplir-lo i remetre'l online en el termini de 30 dies des de la seua recepció.

CONVOCATÒRIA CURS 2019-2020

1. Sol·licituds:

La sol·licitud i la documentació es presentaran a través de ENTREU

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al 30 de juny de 2020 o fins que s'esgoten les places disponibles.

A la sol·licitud s'haurà d'adjuntar l'acord de mobilitat per a la formació escanejat i degudament emplenat i signat i l'acreditació del requisit lingüístic (B1 d'anglés o de l'idioma en el que es desenvolupe l'acttivitat programada).

Annex II: acord de mobilitat per a la formació

2. Documentació prèvia a l'estada:

Una vegada adjudicada la beca i prèviament a la realització de l'estada, s'haurà de presentar en el Servei de Relacions Internacionals el conveni de subvenció. Si la signatura és manuscrita, ha d'entregar-se l'original. Si es disposa de signatura electrònica, podrà remetre's per correu electrònic a l'adreça pas-pdi@uv.es

Annex III: Conveni de subvenció

3. Documentació final:

 S'haurà d'aportar el certificat d'estada signat per la persona responsable de la universitat de destinació, en data igual o posterior a l'últim dia de l'activitat formativa. Es pot remetre el certificat per correu electrònic a l'adreça pas-pdi@uv.es

A més, s'haurà d'emplenar la memòria justificativa de les despeses de transport, l'original del qual es farà arribar al Servei de Relacions Internacionals juntament amb els bitllets o tiquets i targetes d'embarque corresponents.

Annex IV: Certificat d'estada

Annex V: Memòria justificativa de les despeses de transport

Accés al calculador de distàncies de la Unió Europea

Una vegada lliurada la documentació justificativa, rebrà en el seu correu electrònic una invitació per a accedir a l'enllaç del Qüestionari UE (EU Survey). Haurà d'emplenar-ho i remetre-ho online en el termini de 30 dies des de la seua recepció.

Finalment, rebrà una notificació, també en el seu correu electrònic, per a descarregar des de ENTREU (El meu lloc persoal – Notificacions) un Certificat que acredite l'estada realitzada.

Convocatòria curs 2018-2019

1. Sol·licituds:

La sol·licitud i la resta de documentació requerida es presentarà a través del formulari on-line ENTREU.

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins el 30 de juny de 2019 o fins que s'exhaurisquen les places disponibles.

Accés a Imotion (web que centralitza la informació sobre setmanes internacionals realtizades en diferents universitats europees i adreçades al PAS).

A la sol·licitud caldrà adjuntar l'acord de mobilitat per a la formació escanejat i degudament complimentat i signat.

2. Documentació prèvia a l'estada:

Una volta adjudicada la beca i prèviament a la realització de l'estada, caldrà presentar al Servei de Relacions Internacionals un original del conveni de subvenció signat per la persona sol·licitant.

3. Documentació final:

 • S'haurà d'aportar el certificat  d'estada expedit per la persona responsable a la universitat destinació, signat en data igual o posterior al darrer dia de l'activitat formativa. Aquest document es pot remetre per correu electrònic a l'adreça pas-pdi@uv.es
 • A més, s'haurà d'omplir la memòria justificativa de les despeses de transport, acompanyada dels bitllets o tiquets corresponents.
 • Per acabar, una volta justificada l'estada, rebreu el Qüestionari UE (EU Survey) a la vostra adreça de correu electrònic. Haureu d'omplir-lo i remetre'l online en el termini de 30 dies des de la seua recepció.
 • Annex IV: certificat d'estada
 • Annex V: memoria de de despeses de transport
 • Calculador de distàncies de la Unió Europea

 

Convocatòria curs 2017-2018

1. Sol·licituds:

La sol·licitud i la resta de documentació requerida es presentarà a través del formulari on-line ENTREU.

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins el 30 de juny de 2018 o fins que s'exhaurisquen les places disponibles.

Accés a Imotion (web que centralitza la informació sobre setmanes internacionals realtizades en diferents universitats europees i adreçades al PAS).

A la sol·licitud caldrà adjuntar l'acord de mobilitat per a la formació escanejat i degudament complimentat i signat.

2. Documentació prèvia a l'estada:

Una volta adjudicada la beca i prèviament a la realització de l'estada, caldrà presentar al Servei de Relacions Internacionals un original del conveni de subvenció signat per la persona sol·licitant.

3. Documentació final:

 • S'haurà d'aportar el certificat  d'estada expedit per la persona responsable a la universitat destinació, signat en data igual o posterior al darrer dia de l'activitat formativa. Aquest document es pot remetre per correu electrònic a l'adreça pas-pdi@uv.es
 • A més, s'haurà d'omplir la memòria justificativa de les despeses de transport, acompanyada dels bitllets o tiquets corresponents.
 • Per acabar, una volta justificada l'estada, rebreu el Qüestionari UE (EU Survey) a la vostra adreça de correu electrònic. Haureu d'omplir-lo i remetre'l online en el termini de 30 dies des de la seua recepció.
 • Annex IV: certificat d'estada
 • Annex V: memoria de de despeses de transport
 • Calculador de distàncies de la Unió Europea

 


Convocatòria curs 2016-2017

 

1. Sol·licituds:

La sol·licitud i la resta de documentació requerida es presentarà a través del formulari on-line ENTREU.

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins el 30 de juny de 2017 o fins que s'exhaurisquen les places disponibles.

Accés a Imotion (web que centralitza la informació sobre setmanes internacionals realtizades en diferents universitats europees i adreçades al PAS).

A la sol·licitud caldrà adjuntar l'acord de mobilitat per a la formació escanejat i degudament complimentat i signat.

2. Documentació prèvia a l'estada:

Una volta adjudicada la beca i prèviament a la realització de l'estada, caldrà presentar al Servei de Relacions Internacionals un original del conveni de subvenció signat per la persona sol·licitant.

3. Documentació final:

 • S'haurà d'aportar el certificat  d'estada expedit per la persona responsable a la universitat destinació, signat en data igual o posterior al darrer dia de l'activitat formativa. Aquest document es pot remetre per correu electrònic a l'adreça pas-pdi@uv.es
 • A més, s'haurà d'omplir la memòria justificativa de les despeses de transport, acompanyada dels bitllets o tiquets corresponents.
 • Per acabar, una volta justificada l'estada, rebreu el Qüestionari UE (EU Survey) a la vostra adreça de correu electrònic. Haureu d'omplir-lo i remetre'l online en el termini de 30 dies des de la seua recepció.
 • Annex IV: certificat d'estada
 • Annex V: memoria de de despeses de transport
 • Calculador de distàncies de la Unió Europea

 

Convocatòria curs 2015-2016

La sol·licitud i la resta de documentació requerida es presentarà a través del formulari on-line ENTREU.

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert durant tot el curs 2015-2016, mentre queden places disponibles.

Convocatòria curs 2014-15

La sol·licitud i la resta de documentació requerida es presentarà a través del formulari on-line ENTREU.

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert durant tot el curs 2014-2015, mentre queden places disponibles.

 • Accés a Imotion (web que centralitza la informació sobre setmanes internacionals)

Sol·licitud d'ajudes per necessitats especials

Els estudiants o estudiantes que tinguen reconegut un percentatge de discapacitat igual o superior al 33% poden demanar les ajudes especials que subtitueixen a l'ajuda general de la Unió Europea. Si el percentatge de discapacitat és igual o superior al 65% també podran demanar les ajudes addicionals. La sol·licitud s'ha de presentar en el Servei de Relacions Internacionals de la Universitat de València.

Més informació sobre les ajudes per necessitats especials.

Accés al formulari de sol·licitud.