Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Llicenciat en Filologia Francesa (Pla 2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Llengua Espanyola Troncal Formació bàsica Norma i ús correcte de l'espanyol
Alemany (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua alemanya 1
    Optatiu Llengua alemanya 2
Àrab (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua àrab 1
    Optatiu Llengua àrab 2
Anglès (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua anglesa 1
    Optatiu Llengua anglesa 2
Italià (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua italiana 1
    Optatiu Llengua italiana 2
Portuguès (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua portuguesa 1
    Optatiu Llengua portuguesa 2
Llatí Troncal Formació bàsica Llatí 1
Llengua Francesa I Obligatori Optatiu Llengua francesa 1
Llengua Francesa I Troncal Optatiu Llengua francesa 2
Introducció als Grans Gèneres de la Literatura Francesa Obligatori Optatiu Introducció als textos literaris en llengua francesa
    Optatiu Comentari de textos literaris en llengua francesa
Llengua Catalana Troncal Formació bàsica Llengua catalana
Teoria de la Literatura Troncal Formació bàsica Teoria de la literatura
Literatura Alemanya Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): alemanya
Literatura Àrab Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): àrab
Literatura Anglesa Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): anglesa
Literatura Italiana Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): italiana
Literatura Portuguesa Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): portuguesa
Llengua Francesa II Obligatori Optatiu Llengua francesa 3
Llengua Francesa II Troncal    
Literatura Francesa del Segle XX Obligatori Optatiu Literatura i cultura en llengua francesa 1
Literatura Francesa del Segle XX Troncal    
Lingüística Troncal Formació bàsica Lingüística
Literatura Francesa del Segle XIX Obligatori Optatiu Literatura i cultura en llengua francesa 2
Literatura Francesa del Segle XIX Troncal    
Introducció a les Literatures Francòfones Obligatori Optatiu Literatura i cultura en llengua francesa 3
Llengua Francesa III Obligatori Optatiu Llengua francesa 4
Gramàtica Francesa Troncal Optatiu Llengua francesa 5
Història de la Llengua Francesa I Troncal Optatiu Estudis lingüístics en llengua francesa 1
    Optatiu Estudis lingüístics en llengua francesa 2
Història i Cultura Franceses Troncal Optatiu Literatura en llengua francesa i arts audiovisuals
Literatura Francesa del Segle XVIII Troncal Optatiu Estudis de narrativa en llengua francesa
Literatura Francesa del Segle XVII Troncal Optatiu Estudis de teatre i arts de l'espectacle en llengua francesa
Història de la Llengua Francesa II Obligatori Optatiu Estudis lingüístics en llengua francesa 3
Literatura Francesa de l'Edat Mitjana i Segle XVI Obligatori Optatiu Estudis de poesia en llengua francesa
Semàntica Francesa Obligatori Optatiu Llengua francesa 6
Principis, Tècniques i Mètodes de Treball en Filologia Francesa Optatiu Optatiu TIC aplicades a la llengua francesa
Pràctiques Externes de Filologia Francesa Optatiu Optatiu Pràctiques externes
Pràctiques Externes de Filologia Francesa Optatiu    
Pràctiques Externes de Filologia Francesa Optatiu    
Pràctiques Externes de Filologia Francesa Optatiu    
Pràctiques Externes de Filologia Francesa Optatiu    
Pràctiques Externes de Filologia Francesa Optatiu    
Història del Pensament Filosòfic i Científic Optatiu Formació bàsica Ètica i pensament crític
Introducció a la Literatura Espanyola dels Segles d'Or Optatiu Optatiu Llegir els clàssics espanyols
Literatura Espanyola Optatiu    
    Optatiu Literatura i cultura en llengua alemanya 1
Italià (Segona Llengua) II Optatiu Optatiu Llengua italiana 3
Llengua Italiana II Optatiu    
Literatura Àrab Clàssica Optatiu Optatiu Literatura i cultura en llengua àrab 1
Literatura Catalana Optatiu Optatiu Literatura catalana
Literatura Italiana I Optatiu Optatiu Literatura i cultura en llengua italiana 1
    Optatiu Llengua àrab 3
Portuguès (Segona Llengua) II Optatiu Optatiu Llengua portuguesa 3
Últimes Tendències de la Teoria Literària Optatiu Obligatori Literatura comparada
Anàlisi Contrastiva Aplicada a la Llengua Francesa Optatiu Obligatori Lingüística contrastiva
Introducció a la Història Contemporània de França Optatiu Formació bàsica Història contemporània d'Europa

Llicenciat en Filologia Italiana (Pla 2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Llengua Espanyola Troncal Formació bàsica Norma i ús correcte de l'espanyol
Alemany (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua alemanya 1
    Optatiu Llengua alemanya 2
Àrab (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua àrab 1
    Optatiu Llengua àrab 2
Anglès (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua anglesa 1
    Optatiu Llengua anglesa 2
    Optatiu Llengua italiana 1
    Optatiu Llengua italiana 2
Portuguès (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua portuguesa 1
    Optatiu Llengua portuguesa 2
Francès (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua francesa 1
    Optatiu Llengua francesa 2
Llatí Troncal Formació bàsica Llatí 1
Llengua Catalana Troncal Formació bàsica Llengua catalana
Teoria de la Literatura Troncal Formació bàsica Teoria de la literatura
Literatura Alemanya Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): alemanya
Literatura Àrab Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): àrab
Literatura Francesa Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): francesa
Literatura Anglesa Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): anglesa
    Optatiu Introducció als textos literaris en llengua italiana
Literatura Portuguesa Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): portuguesa
Lingüística Troncal Formació bàsica Lingüística
Italià (Segona Llengua) II Obligatori Optatiu Llengua italiana 3
Llengua Italiana I Obligatori Optatiu Llengua italiana 4
Llengua Italiana I Troncal    
Llengua Italiana II Obligatori Optatiu Llengua italiana 5
Llengua Italiana II Troncal    
Literatura Italiana I Obligatori Optatiu Literatura i cultura en llengua italiana 1
Literatura Italiana I Troncal    
Literatura Italiana II Obligatori Optatiu Literatura i cultura en llengua italiana 2
Literatura Italiana II Troncal    
Literatura Italiana III Obligatori Optatiu Literatura i cultura en llengua italiana 3
Literatura Italiana III Troncal    
Gramàtica Italiana I Troncal Optatiu Estudis lingüístics en llengua italiana 1
    Optatiu Traducció general llengua italiana-llengua A
Expressió Escrita en Italià Obligatori Optatiu Llengua italiana 6
Història i Cultura Italianes Troncal Optatiu Literatura en llengua italiana i arts audiovisuals
    Optatiu Intercanvis lingüístics i literaris a Europa
Literatura Italiana IV Troncal Optatiu Estudis de narrativa en llengua italiana
Lectura Dantis I Troncal Optatiu Estudis de teatre i arts de l'espectacle en llengua italiana
Gramàtica Italiana II Obligatori Optatiu Estudis lingüístics en llengua italiana 2
    Optatiu Llengua italiana per a fins específics
Història de la Llengua Italiana Troncal Optatiu Estudis lingüístics en llengua italiana 3
Literatura Italiana V Obligatori Optatiu Estudis de poesia en llengua italiana
Comentari de Textos Literaris Italians Obligatori Optatiu Comentari de textos literaris en llengua italiana
Pràctiques Externes de Filologia Italiana Optatiu Optatiu Pràctiques externes
Pràctiques Externes de Filologia Italiana Optatiu    
Pràctiques Externes de Filologia Italiana Optatiu    
Pràctiques Externes de Filologia Italiana Optatiu    
Pràctiques Externes de Filologia Italiana Optatiu    
Pràctiques Externes de Filologia Italiana Optatiu    

Llicenciat en Filologia Alemanya (Pla 2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Llengua Espanyola Troncal Formació bàsica Norma i ús correcte de l'espanyol
Àrab (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua àrab 1
    Optatiu Llengua àrab 2
Francès (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua francesa 1
    Optatiu Llengua francesa 2
Anglès (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua anglesa 1
    Optatiu Llengua anglesa 2
Italià (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua italiana 1
    Optatiu Llengua italiana 2
Portuguès (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua portuguesa 1
    Optatiu Llengua portuguesa 2
Introducció a la Llengua Alemanya Obligatori Optatiu Llengua alemanya 1
    Optatiu Llengua alemanya 2
Introducció als Gèneres Literaris Alemanys Obligatori Optatiu Introducció als textos literaris en llengua alemanya
Introducció als Gèneres Literaris Alemanys Troncal Optatiu Comentari de textos literaris en llengua alemanya
Fonètica i Fonologia Alemanyes Obligatori Optatiu Estudis lingüístics en llengua alemanya 1
Formació de Paraules Alemanyes Obligatori    
Llengua Catalana Troncal Formació bàsica Llengua catalana
Teoria de la Literatura Troncal Formació bàsica Teoria de la literatura
Literatura Àrab Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): àrab
Literatura Francesa Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): francesa
Literatura Anglesa Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): anglesa
Literatura Italiana Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): italiana
Literatura Portuguesa Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): portuguesa
Llengua Alemanya 1 Obligatori Optatiu Llengua alemanya 3
Llengua Alemanya 1 Troncal    
Alemany Escrit Obligatori Optatiu Estudis lingüístics en llengua alemanya 2
Alemany Oral Obligatori    
Lingüística Troncal Formació bàsica Lingüística
Llengua Alemanya 2 Obligatori Optatiu Llengua alemanya 4
Llengua Alemanya 2 Troncal    
Literatura Alemanya 1 Obligatori Optatiu Literatura i cultura en llengua alemanya 1
Literatura Alemanya 1 Troncal    
Literatura Alemanya 2 Obligatori Optatiu Literatura i cultura en llengua alemanya 2
Gramàtica Alemanya 1 Troncal Optatiu Llengua alemanya 5
Història de la Llengua Alemanya Troncal Optatiu Estudis lingüístics en llengua alemanya 3
Literatura Alemanya 3 Troncal Optatiu Literatura i cultura en llengua alemanya 3
Comentari de Textos Alemanys Obligatori Optatiu Llengua alemanya per a fins específics
Gramàtica Alemanya 2 Troncal Optatiu Llengua alemanya 6
Semàntica de la Llengua Alemanya Obligatori    
Literatura Alemanya 4 Troncal Optatiu Literatura en llengua alemanya i arts audiovisuals
Literatura Alemanya 3 Troncal Optatiu Estudis de narrativa en llengua alemanya
Llatí Optatiu Formació bàsica Llatí 1
Literatura Catalana Optatiu Optatiu Literatura catalana
Introducció als Grans Gèneres de la Literatura Francesa Optatiu Optatiu Literatura (2a llengua): francesa
Introducció a la Cultura dels Països de Parla Alemanya Optatiu Formació bàsica Història contemporània d'Europa
Introducció a la Literatura Comparada Optatiu Obligatori Literatura comparada
Literatura Espanyola Optatiu Optatiu Llegir els clàssics espanyols
Literatura Italiana I Optatiu Optatiu Literatura i cultura en llengua italiana 1
Literatura Italiana II Optatiu Optatiu Literatura i cultura en llengua italiana 2
Àrab (Segona Llengua) II Optatiu Optatiu Llengua àrab 3
Italià (Segona Llengua) II Optatiu Optatiu Llengua italiana 3
Portuguès (Segona Llengua) II Optatiu Optatiu Llengua portuguesa 3
Lingüística Contrastiva de la Llengua Alemanya Optatiu Obligatori Lingüística contrastiva
Pràctiques Externes de Filologia Alemanya Optatiu Optatiu Pràctiques externes
Pràctiques Externes de Filologia Alemanya Optatiu    
Pràctiques Externes de Filologia Alemanya Optatiu    
Pràctiques Externes de Filologia Alemanya Optatiu    
Pràctiques Externes de Filologia Alemanya Optatiu    
Pràctiques Externes de Filologia Alemanya Optatiu