Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

1 - Quan i com cal sol·licitar la beca Erasmus Estudis?

La sol·licitud per a estudiants i estudiantes de grau es realitza per Internet des del Portal Serveis Estudiants.

Per al curs 2022-2023 el termini de sol·licituds serà del 8 al 26 de novembre de 2021. Es difondrà informació a través de la web i de les xarxes socials del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació.

La convocatòria de Màster té unes dates diferents. Consulta la nostra pàgina web.

2 - Quants crèdits he de tindre aprovats per poder fer la sol·licitud?

El programa Erasmus+ no permet que els alumnes de primer curs de grau puguen fer una estada Erasmus.

A més, la normativa pròpia de la Universitat de València exigeix que els estudiants de grau tinguen superats 42 crèdits a la finalització del curs anterior al de la sol·licitud.

En el cas dels estudiants de Màster no s'exigeix la superació d'un mínim de crèdits per a participar en la convocatòria.

3 - Com es fa la selecció?

Les sol·licituds dels estudiants són prioritzades d'acord amb la convocatòria que es publica cada any. La Comissió de Mobilitat de cada Facultat decideix els criteris a aplicar que, com a mínim, ha tindre en compte la nota mitjana de l'expedient acadèmic, la participació en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA) i en el programa de mentors d'estudiants entrants.

4 - Sóc un estudiant estranger, tinc dret a una estada Erasmus estudis?

Sí, a més dels estudiants i estudiantes espanyols, podran ser beneficiaris de la beca Erasmus els ciutadans i ciutadanes d'un estat membre de la Unió Europea i aquells que estiguen en possessió d'un permís de residència vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat. Si no eres de la Unió Europea és possible que necessites un visat. Consulta amb la universitat de destinació una vegada tingues una plaça adjudicada, l'ambaixada del país de destinació i amb l'ambaixada del teu país.

5 - Ja he fet una estada Erasmus estudis, puc tornar a anar-me'n d'Erasmus?

Sí. L'únic límit és que el nombre de mesos de totes les estades no supere els 12 mesos per cicle (grau, màster i doctorat). Així, un estudiant de Dret pot fer 2 períodes Erasmus estudis de 6 mesos com a màxim. En les titulacions de Medicina, Odontologia i Farmàcia aquest límit per cicle és de 24 mesos.

6 - Puc anar-me'n d'Erasmus a Suïssa?

En la pràctica sí. En estricta legalitat, Suïssa no participa en el programa Erasmus+ de la Unió Europea i per això ha posat en marxa el "Swiss-European Exchange Programme". Per a l'estudiant o estudianta, la diferència més notable és que rebrà ajudes només del govern de Suïssa i ha de demanar-les a través de la Universitat suïssa.

7 - Quina és la quantia de les beques?

No hi ha una única beca sinó diverses beques, cada una d'una administració o entitat diferent.

La quantia total de la beca dependrà de les convocatòries d'ajudes que han de fer les diferents administracions: Unió Europea, Generalitat, Universitat de València, Ajuntament de València i altres ajuntaments. També dependrà de què l'estudiant reunisca els requisits per a ser-ne beneficiari. Es pot consultar tota la informació al voltant de les beques econòmiques en l´apartat "Beques i Dotació Econòmica" del nostre web.

8 - Quines ajudes bàsiques o complementàries hi ha i com les puc demanar?

Les ajudes per al curs 2022-2023 no es sabran fins a juny o juliol de 2022.

En el curs 2021-2022, els estudiants i estudiantes reben una ajuda de la Unió Europea per un màxim de 7 mesos. Els estudiants amb mobilitat de curs complet també reben una ajuda de la Universitat de València en un pagament únic que sol ser d'un mes o dos en funció del diners disponibles.

Eventualment, es convoquen altres beques per part de la Generalitat Valenciana, alguns ajuntaments menuts, beca Santander Erasmus, etc. Estigues atent a la nostra pàgina web per a assabentar-te del procediment en cada cas.

Per al curs 2022-2023, pots consultar tota la informació al apartat "Beques i Dotació Econòmica" del nostre web.

9 - Com puc canviar el compte corrent en què vull rebre els diners de les beques?

Utilitza l'Imprés de canvi de compte corrent, envia-ho a la direcció pagos.erasmus@uv.es junt amb una còpia de la cartilla o document semblant on consten els 24 dígits. Has d'enviar-lo des del teu correu de la universitat.

També pots presentar aquest document per Registre d'Entrada de la Universitat de València

10 - Com es fa el reconeixement dels estudis cursats a la universitat estrangera?

L'estudiant ha de signar un contracte d'estudis amb el coordinador de la seua titulació, indicant les assignatures que vol fer a la universitat de destinació i les equivalents que li seran reconegudes a la Universitat de València. En finalitzar l'estada, la universitat de destinació enviarà les notes i es farà el reconeixement de crèdits tenint en compte eixe contracte d'estudis.

11 - Si me'n vaig el primer semestre, puc prolongar després la meua estada?

Es pot prolongar l'estada sempre que la universitat de destinació i el teu coordinador acadèmic ho autoritzen. Hauràs d'enviar-nos sol·licitud de prolongació d'estada, però aquesta autorització és limita a l'àmbit acadèmic i no comporta ajudes econòmiques per a la pròrroga.

12 - Com puc saber quines destinacions s'ofereixen per a la meua titulació?

Pots accedir al Portal Serveis Estudiants

13 - Com puc obtenir més informació sobre el requisit lingüístic i com acreditar-lo?

La informació sobre el requisit lingüístic es troba en Informació sobre el Requisit Lingüístic

A més a més, pots consultar els requisits lingüístics de cada destinació al Portal Serveis Estudiants

14 - He d'enviar algun document a la universitat de destinació? Quan?

Una vegada estiguen els resultats de la selecció i sàpigues la teua destinació, hauràs d'enviar els documents que demane la universitat de destinació (application form, còpia del passaport, etc.) Hauràs de consultar en la seua pàgina web de quins documents es tracta i tindre en compte el termini per a enviar-los. Si no els envies dins del seu termini, pot suposar que no t'accepten com a Erasmus.

15 - Podria rebutjar la universitat de destinació la meua sol·licitud?

La universitat de destinació pot rebutjar la teua sol·licitud si no acredites el requisit lingüístic en la forma que ells determinen (algunes universitats exigeixen un certificat determinat per a l'acreditació de l'idioma). També poden rebutjar la teua sol·licitud si no envies la documentació dins del termini que tinguen establert per a rebre sol·licituds.

16 - Qui és el meu coordinador de mobilitat?

Hi ha un coordinador acadèmic de mobilitat per a cada titulació. Pots consultar el coordinador de la teua titulació a la llista de coordinadors.

17 - Qui és el coordinador de centre i quines són les seues funcions?

Cada centre que participa en programes d'intercanvi compta amb un coordinador de centre que és qui promou i impulsa la mobilitat i es el seu màxim responsable en el centre. En cas d'absència del teu coordinador de titulació, el coordinador de centre és qui assumeix les seues funcions. Pots consultar la llista de Coordinadors de Centre.

18 - On trobe més informació sobre altres temes no relacionats amb la universitat?

En la web oficial de la Unió Europea Your Europe per a les persones que viatgen per la UE. Ací trobaràs consells pràctics per als teus viatges tant de vacances com de negocis: documents necessaris, assistència sanitària, telèfon mòbil, etc.

19 - Tindre assistència sanitària en el país de destinació?

Obligatòriament has de tramitar algun tipus d'assistència sanitària. Normalment serà la targeta sanitària europea . Si no eres de la Seguretat Social consulta amb la teua mútua (MUFACE, MUGEJU o una altra) sobre la targeta sanitària europea. Si no tens cap cobertura sanitària hauràs de contractar una assegurança privada. En alguns països no és vàlida la TSE i hauràs de fer-te una assegurança privada.

20 - Ja m'han acceptat en la universitat de destinació. He de presentar algun paper a la Universitat abans d'anar-me'n?

Sí. Hi ha documents que has de presentar abans d'anar-te'n, altres que ens hauràs d'enviar per correu electrònic quan estigues allà i, finalment, més documents -ara originals- que has de presentar una vegada hages tornat. Les ajudes econòmiques i el reconeixement de crèdits depenen de què ens presentes tota la documentació. Consulta l'any que et toca i assegura't d'entendre tota la informació de la nostra secció Documents Útils.

21.- Hi ha mobilitat Erasmus+ fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior?

Sí. És una novetat del programa Erasmus+. Consulta la nostra secció Erasmus+ Mobilitat no Europea

22 - Erasmus+ for higher educacion students. Frequently Asked Questions

Les preguntes i respostes de la Comissió Europea