Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Programa Internacional curs 2024-2025

 

 Sessió Informativa del Programa Internacional

XXI Setmana Internacional de la Universitat de València, del 6 al 10 de novembre de 2023 . Durant aquesta setmana el Servei de Relacions Internacionals  i Cooperació, amb la col·laboració de totes les Facultats i Escoles de la Universitat, ha donat a conèixer els programes d’intercanvi per a fer estades a l´estranger al curs 2024-2025.

 • Presentació Programa Internacional 2024-2025
 • Sessions Informatives del Programa Internacional 2024-2025. Si no has pogut assistir a les sessions informatives de la XXI Setmana Internacional pots veure la  gravació de la sessió del Programa Internacional en el nostre canal de Youtube aquí.

   

Publicada la convocatòria del Programa Internacional de Mobilitat per al curs 2024-2025.El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert del 6 al 24 de novembre de 2023. Les sol·licituds es presentaran en línia a través del Portal Serveis Estudiant. Més informació aquí.

 

Enllaços a informació del Programa Internacional curs 2024-2025

 

Informació general

 

Requisits per a participar en el Programa Internacional-outgoing

Les ajudes es concedeixen a estudiants de Grau de la Universitat de València que vulguin estudiar un semestre o un curs complet en universitats de països no europeus.

Per a poder participar seran requisits:

 1. Tindre superats 42 crèdits a la finalització del curs anterior al de la publicació de la convocatòria.
 2. Estar matriculat/da en estudis oficials de Grau de la Universitat de València, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el període d’estada.
 3. No haver estat beneficiat anteriorment d'un Programa Internacional de Mobilitat de la Universitat de València, encara que fóra per mitjà d'una altra titulació.
 4. No ser beneficiari en el mateix curs de qualsevol altre programa de mobilitat (SICUE o Erasmus), excepte del programa Erasmus Pràctiques si és en un semestre diferent.
 5. Acreditar el nivell d´idioma en els termes establerts en la convocatòria. Més informació aquí.
 6. L´adjudicació queda condicionada al compliment de les normes de mobilitat de cada titulació adoptades pels centres als quals s´adscriuen. Estos centres es pronunciaran, si pertoca, sobre l´exclusió de l´alumnat afectat.
 7. Complir els requisits específics de les destinacions que sol·liciten.

A causa de les especials característiques d'alguns estudis als Estats Units i Canadà, els estudiants d' Economia, Dret o Farmàcia poden trobar problemes per a ser acceptats per la universitat de destinació . En algun cas, els accepten si agafen assignatures d'altres titulacions. Si no són acceptats perdran la plaça.

La Facultat de Medicina no participa en el Programa Internacional ni com a emissora d'estudiants ni com a receptora.

Criteris de selecció

Les sol·licituds seran priortizades d'acord amb la diferencia entre la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant i la nota mitjana de la seua titulació en finalitzar el curs 2022-2023. 

Destinacions

Els convenis del Programa Internacional no es signen per titulació sinó per universitat. Per tant, cal consultar la web de la universitat de destinació per a assegurar-se que s'imparteix la titulació buscada i que s'ofereix als estudiants d'intercanvi:

Destinacions: consulta el llistat de la nostra pàgina web  (Ací pots accedir a la web de cada universitat de destí i comprovar si ofereixen la teua titulació a estudiants d'intercanvi)

Destinacions: consulta el llistat a traves de portalumne  (Ací pots veure el requisit lingüístic exigit)

Avís: el requisit lingüístic exigit és el que apareix en portalumne (punt 3 de la convocatòria)

 

Tipus de movilitat

Només s'admet mobilitat presencial.

 

Darrera actualització: 13/11/2023

 

Programa Internacional curs 2023-2024

 

 Sessió Informativa del Programa Internacional

XX Setmana Internacional de la Universitat de València, del 7 al 11 de novembre de 2022 . Durant aquesta setmana el Servei de Relacions Internacionals  i Cooperació, amb la col·laboració de totes les Facultats i Escoles de la Universitat, ha donat a conèixer els programes d’intercanvi per a fer estades a l´estranger al curs 2023-2024.

Publicada la convocatòria del Programa Internacional de Mobilitat per al curs 2023-2024.El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert del 7 al 25 de novembre de 2022. Les sol·licituds es presentaran en línia a través del Portal Serveis Estudiant. Més informació aquí.

 

Enllaços a informació del Programa Internacional curs 2023-2024

 

Informació general

 

Requisits per a participar en el Programa Internacional-outgoing

Les ajudes es concedeixen a estudiants de Grau de la Universitat de València que vulguin estudiar un semestre o un curs complet en universitats de països no europeus.

Per a poder participar seran requisits:

 1. Tindre superats 42 crèdits a la finalització del curs anterior al de la publicació de la convocatòria.
 2. Estar matriculat/da en estudis oficials de Grau de la Universitat de València, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el període d’estada.
 3. No haver estat beneficiat anteriorment d'un Programa Internacional de Mobilitat de la Universitat de València, encara que fóra per mitjà d'una altra titulació.
 4. No ser beneficiari en el mateix curs de qualsevol altre programa de mobilitat (SICUE o Erasmus), excepte del programa Erasmus Pràctiques si és en un semestre diferent.
 5. Acreditar el nivell d´idioma en els termes establerts en la convocatòria. Més informació aquí.
 6. L´adjudicació queda condicionada al compliment de les normes de mobilitat de cada titulació adoptades pels centres als quals s´adscriuen. Estos centres es pronunciaran, si pertoca, sobre l´exclusió de l´alumnat afectat.
 7. Complir els requisits específics de les destinacions que sol·liciten.

A causa de les especials característiques d'alguns estudis als Estats Units i Canadà, els estudiants d' Economia, Dret o Farmàcia poden trobar problemes per a ser acceptats per la universitat de destinació . En algun cas, els accepten si agafen assignatures d'altres titulacions. Si no són acceptats perdran la plaça.

La Facultat de Medicina no participa en el Programa Internacional ni com a emissora d'estudiants ni com a receptora.

Criteris de selecció

Les sol·licituds seran priortizades d'acord amb la diferencia entre la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant i la nota mitjana de la seua titulació en finalitzar el curs 2021/2022. 

Destinacions

Els convenis del Programa Internacional no es signen per titulació sinó per universitat. Per tant, cal consultar la web de la universitat de destinació per a assegurar-se que s'imparteix la titulació buscada i que s'ofereix als estudiants d'intercanvi:

Destinacions: consulta el llistat de la nostra pàgina web  (Ací pots accedir a la web de cada universitat de destí i comprovar si ofereixen la teua titulació a estudiants d'intercanvi)

Destinacions: consulta el llistat a traves de portalumne  (Ací pots veure el requisit lingüístic exigit)

Avís: el requisit lingüístic exigit és el que apareix en portalumne (punt 3 de la convocatòria)

 

Tipus de movilitat

Només s'admet mobilitat presencial.

 

Darrera actualització: 18/11/2022

 

 

Programa Internacional curs 2022-2023

 

 Sessió Informativa Programa Internacional

Del 8 al 12 de novembre de 2021 va tindre lloc la XIX Setmana Internacional de la Universitat de València. Durant aquesta setmana el Servei de Relacions Internacionals  i Cooperació, amb la col·laboració de totes les Facultats i Escoles de la Universitat, dona a conèixer a tots els estudiants i les estudiantes els programes d’intercanvi per a fer estades a l´estranger al curs 2022-2023.

 • Totes les titulacions: dijous, 11 de novembre de 2021 per videoconferència, 12:00 h. 

Si no vas poder assistir a la sessió informativa o vols tornar a veure-la, la tens disponible en el nostre canal de Youtube punxant ací.

Cartell informatiu

 

Enllaços a informació del Programa Internacional curs 2022-2023

 

Informació general

 

Requisits per a participar en el Programa Internacional-outgoing

Les ajudes es concedeixen a estudiants de Grau de la Universitat de València que vulguin estudiar un semestre o un curs complet en universitats de països no europeus.

Per a poder participar seran requisits:

 1. Tindre superats 42 crèdits a la finalització del curs anterior al de la publicació de la convocatòria.
 2. Estar matriculat/da en estudis oficials de Grau de la Universitat de València, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el període d’estada.
 3. No haver estat beneficiat anteriorment d'un Programa Internacional de Mobilitat de la Universitat de València, encara que fóra per  mitjà d'una altra titulació.
 4. No ser beneficiari en el mateix curs de qualsevol altre programa de mobilitat (SICUE o Erasmus), excepte del programa Erasmus Pràctiques si és en un semestre diferent.
 5. Acreditar el nivell d´idioma en els termes establerts en la convocatòria. Més informació aquí.
 6. L´adjudicació queda condicionada al compliment de les normes de mobilitat de cada titulació adoptades pels centres als quals s´adscriuen. Estos centres es pronunciaran, si pertoca, sobre l´exclusió de l´alumnat afectat.
 7. Complir els requisits específics de les destinacions que sol·liciten.

A causa de les especials característiques d'alguns estudis als Estats Units i Canadà, els estudiants d' Economia, Dret o Farmàcia poden trobar problemes per a ser acceptats per la universitat de destinació . En algun cas, els accepten si agafen assignatures d'altres titulacions. Si no són acceptats perdran la plaça.

La Facultat de Medicina no participa en el Programa Internacional ni com a emissora d'estudiants ni com a receptora.

Criteris de selecció

Les sol·licituds seran priortizades d'acord amb la diferencia entre la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant i la nota mitjana de la seua titulació en finalitzar el curs 2020/2021. 

Destinacions

El convenis del Programa Internacional no es signen per titulació sinó per universitat. Per tant, cal consultar la web de la universitat de destinació per a assegurar-se que s'imparteix la titulació buscada i que s'ofereix als estudiants d'intercanvi:

Destinacions: consulta el llistat de la nostra pàgina web  (Ací pots veure si la universitat oferix la teua titulació)

Destinacions: consulta el llistat a traves de portalumne  (Ací pots veure el requisit lingüístic exigit)

Avís: el requisit lingüístic exigit és el que apareix en portalumne (punt 3 de la convocatòria)

 

Principals canvis amb motiu del covid-19:

 • S'admet la mobilitat presencial, mixta (blended learning) o virtual (online).
 • Per cobrar la beca serà necessari viatjar al país de destinació, amb l'autorització expressa de la universitat de destí.
 • Les mobilitats anuals superiors a set mesos, percebran la totalitat de la beca.
 • Les mobilitats anuals inferiors a set mesos, es consideraran estades semestrals a efectes econòmics.
 • En les mobilitats semestrals, el període mínim d'estada per rebre l'ajuda econòmica serà de tres mesos

Més informació sobre el coronavirus COVID-19 aquí.

 

Contactes Coordinadors de titulació

Abans de triar destinació, els possibles dubtes acadèmics sobre els estudis que es desitgen cursar es poden consultar amb els diferents coordinadors. Ací pots trobar la llista de coordinadors acadèmics de la Universitat de València.

Coordinadors de centre

Cada centre compta amb un coordinador de centre que promou i impulsa la mobilitat i es el seu màxim responsable en el centre. En cas d'absència del teu coordinador de titulació, el coordinador de centre assumirà les seues funcions. Ací pots trobar la llista de Coordinadors de Centre.

 

Darrera actualització: 17/12/2021

 

 

 

Convocatòria Programa Internacional 2024-2025

 

Resolució de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació 

Enllaç a l'extracte del DOGV (06-11-2023)

Pots consultar els destins en la pestanya "destins" d'aquesta mateixa pàgina web.

Pots consultar informació sobre l'idioma necessari en la pestanya "requisit lingüístic" d'aquesta pàgina web. 

Presentació de sol·licituds: 

Termini: del 6 al 24 de novembre de 2023.

Lloc: a través del Portal Serveis Estudiant

IMPORTANT: una vegada feta la sol·licitud en Portal de l'Estudiant cal fer també la sol·licitud en la web del Banc Santander. Pots accedir a l'enllaç punxant ací.

En el punt 2 del calendari orientatiu de procediments del nostre Servei pots veure els terminis previstos en la gestió de la beca de Programa Internacional 2024-2025.

Informació per a estudiants que presenten la sol·licitud:

 • Publicació provisional de sol·licituds admeses i excloses: 16 de gener de 2024 (l'admissió en el procediment d'adjudicació indica només el dret a participar en l'adjudicació, però en cap cas es tracta de la concessió de la beca, ni de la corresponent destinació, que es publicarà el dia 7 de febrer de 2024)
 • Publicació definitiva de sol·licituds admeses i excloses: 26 de gener de 2024
 • Publicació de beques adjudicades i destinacions dels estudiants. 7 de febrer de 2024
 • Reunions informatives per als i les estudiants seleccionats: 9 de febrer de 2024 
 • Més informació del procediment ací.

Publicada la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses.

Termini de reclamacions: fins el 22 de gener de 2024 , mitjançant un e-mail adreçat a programa.internacional@uv.es amb les dades personals i el motiu de la reclamació. Els estudiants i les estudiantes hauran d´enviar les al·legacions amb el mail institucional de la Universitat (...@alumni.uv.es).

Important: En el cas d'estar admeses, les persones sol·licitants han de comprovar si la nota mitjana del seu expedient i acreditació lingüística reconeguda són correctes. Només apareix el certificat d'idioma si s'ha presentat dins del termini i si es correspon amb el nivell d'idioma exigit en Portal Serveis Estudiant per al destí sol·licitat. 

Les sol·licituds de les persones admeses en el llistat definitiu que es publicarà el 26 de gener, participaran en el procediment d'adjudicació de les beques del Programa Internacional, seguint l'ordre de prioritat establit segons els criteris establits en el punt 12 de la convocatòria.

Publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses.

El dimecres 7 de febrer de 2024 es publicarà el resultat de les persones que resulten beneficiàries de la beca, amb indicació de la universitat de destí.

Les beques es concediran seguint els criteris de valoració i adjudicació de les places recollits en el punt 12 de la convocatòria 2024-2025.

NOTA INFORMATIVA: publicació notes mitjanes de titulacions.

AVÍS- Reunió informativa presencial (només per a les persones amb beca adjudicada del Programa Internacional):

 • Data:  divendres 9 de febrer de 2024
 • Lloc: Campus de Tarongers, aulari Nord, aula N101
 • Hora:  11 h.

Presentació en pdf de la sessió  informativa per a estudiants amb beca del Programa Internacional 2024-25 adjudicada. 

 

Resolució del Vicerector per la qual s'adjudiquen les places del Programa Internacional 2024-2025

AVÍS:  No hi ha llista d'espera. En el cas d'haver sol·licitat també la beca d'Erasmus estudis i haver obtingut aquesta beca, aconsellem l'acceptació d'aquesta.

Els i les estudiants que no apareixen en el llistat d'adjudicació és perquè no han obtingut la beca després d'aplicar els criteris establits en el punt 12 de la convocatòria.

IMPORTANT: tots els estudiants i estudiantes amb una plaça adjudicada en el Programa Internacional 2024-2025 hauran de seguir els següents passos del procediment:

 

1. Assistir a la reunió informativa presencial, divendres dia 9 de febrer a les 11.00 hores, Campus de Tarongers, Aulari Nord, aula N101. L'assistència és obligatòria.

2. Acceptar la beca: Per a acceptar la beca és necessari que seguisques els següents passos:

 • Accepta la beca en la web del Banc Santander punxant en el botó roig 'accepta la teua beca' que veuràs en la notificació que rebràs en el teu correu electrònic. El termini per a acceptar-la ací serà de 7 dies des del moment en què rebes la notificació.
 • Accepta la teua beca a través de la Seu Electrònica UV: cal buscar en Seu Electrònica UV el procediment "Expedient Programa Internacional" i seguir els passos de l'acceptació. Els termini per a acceptar la beca ací es el següent: per a tots el destins del 9 al 29 de febrer de 2024

 

AVÍS IMPORTANT :

 1. La no acceptació formal en Seu Electrònica UV en la data indicada, suposa la renúncia al Programa Internacional.
 2. L'acceptació formal de la beca del Programa Internacional suposarà la renúncia al programa Erasmus estudis 2024-2025

 

Darrera actualització: 27/02/2024

 

 

Convocatòria Programa Internacional 2023/2024

 

Resolució de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació

Enllaç a l'extracte del DOGV (07-11-2022)

 

Pots consultar els destins en la pestanya "destins" d'aquesta mateixa pàgina web.

Pots consultar informació sobre l'idioma necessari en la pestanya "requisit lingüístic" d'aquesta pàgina web. 

Presentació de sol·licituds: 

Termini: del 7 al 25 de novembre de 2022.

Lloc: a través del Portal Serveis Estudiant

IMPORTANT: una vegada feta la sol·licitud en Portal de l'Estudiant cal fer també la sol·licitud en la web del Banc Santander. Pots accedir a l'enllaç punxant ací.

En el punt 2 del calendari orientatiu de procediments del nostre Servei pots veure els terminis previstos en la gestió de la beca de Programa Internacional 2023/2024.

Informació per a estudiants que presenten la sol·licitud:

 • Publicació provisional de sol·licituds admeses i excloses: 16 de gener de 2023 (l'admissió en el procediment d'adjudicació indica només el dret a participar en l'adjudicació, però en cap cas es tracta de la concessió de la beca, ni de la corresponent destinació, que es publicarà el dia 7 de febrer de 2023)
 • Publicació definitiva de sol·licituds admeses i excloses: 27 de gener de 2023
 • Publicació de beques adjudicades i destinacions dels estudiants. 7 de febrer de 2023 
 • Reunions informatives per als i les estudiants seleccionats: 10 de febrer de 2023 per videoconferència
 • Més informació del procediment ací.

 

Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses.

Termini de reclamacions: fins el 22 de gener de 2023 , mitjançant un e-mail adreçat a programa.internacional@uv.es amb les dades personals i el motiu de la reclamació. Els estudiants i les estudiantes hauran d´enviar les al·legacions amb el mail institucional de la Universitat (...@alumni.uv.es).

Important: En el cas d'estar admeses, les persones sol·licitants han de comprovar si la nota mitjana del seu expedient i acreditació lingüística reconeguda són correctes. Només apareix el certificat d'idioma si s'ha presentat dins del termini i si es correspon amb el nivell d'idioma exigit en Portal Serveis Estudiant per al destí sol·licitat. 

Les sol·licituds de les persones admeses en el llistat definitiu que es publicarà el 23 de gener, participaran en el procediment d'adjudicació de les beques del Programa Internacional, seguint l'ordre de prioritat establit segons els criteris establits en el punt 12 de la convocatòria.

Publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses.

El dimarts 7 de febrer es publicarà el resultat de les persones que resulten beneficiàries de la beca, amb indicació de la universitat de destí.

NOTA INFORMATIVA: publicació notes mitjanes de titulacions.

 

Nova publicació de la resolució del Vicerector per la qual s'adjudiquen les places del Programa Internacional 2023-2024 en la qual s'inclouen els i les estudiants de doble grau internacional, que segons el punt 12.6 de la convocatòria tenen reservada la seua plaça per a realitzar el seu segon any en la mateixa universitat de destí.

AVÍS:  No hi ha llista d'espera. En el cas d'haver sol·licitat també la beca d'Erasmus estudis i haver obtingut aquesta beca, aconsellem l'acceptació d'aquesta.

Els i les estudiants que no apareixen en el llistat d'adjudicació és perquè no han obtingut la beca després d'aplicar els criteris establits en el punt 12 de la convocatòria.

IMPORTANT: tots els estudiants i estudiantes amb una plaça adjudicada en el Programa Internacional 2023-2024 hauran de seguir els següents passos del procediment:

 

1. Assistir a la reunió informativa, divendres dia 10 de febrer, per videoconferencia a les 12.00 hores. L'assistència és obligatòria.

Enregistrament reunió informativa:  Si no vas poder acudir a la reunió informativa específica per a estudiants amb beca adjudicada del Programa Internacional 2023-2024, pots veure-la en el nostre canal de Youtube punxant ací

Pots veure també la presentació en pdf de la xarrada informativa ací.

 

2. Acceptar la beca: Per a acceptar la teua beca és necessari que seguisques els següents passos:

 • Accepta la teua beca en la web del Banc Santander punxant en el botó roig 'accepta la teua beca' que veuràs en la notificació que rebràs en el teu correu electrònic. El termini per a acceptar-la ací serà de 7 dies des del moment en què rebes la notificació.
 • Accepta la teua beca a través de la Seu Electrònica UV: cal buscar en Seu Electrònica UV el procediment "Expedient Programa Internacional" i seguir els passos de l'acceptació. Els terminis per a acceptar la beca ací són els següents:

a) Universitats dels EUA, el Canadà, Austràlia i Àsia: del 10 al 24 de febrer 2023

b) Universitats llatinoamericanes: de l'10 de febrer al 31 de març de 2023 

 

AVÍS IMPORTANT :

 1. La no acceptació formal en Seu Electrònica UV en la data indicada, suposa la renúncia al Programa Internacional.
 2. L'acceptació formal de la beca del Programa Internacional suposarà la renúncia al programa Erasmus estudis 2023-2024

 

Darrera actualització:13/02/2023

 

Convocatòria Programa Internacional 2022/2023

 

Resolució de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació

Enllaç a l'extracte del DOGV (04-11-2021)

Presentació de sol·licituds: 

Termini: del 8 al 26 de novembre de 2021.

Lloc: a través del Portal Serveis Estudiant

En el punt 5 del calendari orientatiu de procediments del nostre Servei pots veure els terminis previstos en la gestió de la beca de Programa Internacional 2022/2023.

Informació per a estudiants que han presentat la sol·licitud:

 • Publicació provisional de sol·licituds admeses i excloses: 14 de gener de 2022 (l'admissió en el procediment d'adjudicació indica només el dret a participar en l'adjudicació, però en cap cas es tracta de la concessió de la beca, ni de la corresponent destinació, que es publicarà el dia 8 de febrer de 2022)
 • Publicació definitiva de sol·licituds admeses i excloses: 28 de gener de 2022
 • Publicació de beques adjudicades i destinacions dels estudiants. 8 de febrer de 2022 (avançada la publicació al dia 4 de febrer)
 • Reunions informatives per als i les estudiants seleccionats: 10 de febrer de 2022 per videoconferència (endarrerida al divendres 11 de febrer)
 • Més informació del procediment ací.

 

 Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses.

Termini de reclamacions: fins el 24 de gener de 2022 , mitjançant un e-mail adreçat a programa.internacional@uv.es amb les dades personals i el motiu de la reclamació. Els estudiants i les estudiantes hauran d´enviar les al·legacions amb el mail institucional de la Universitat (...@alumni.uv.es).

Important: En el cas d'estar admeses, les persones sol·licitants han de comprovar també si la nota mitjana del seu expedient i acreditació lingüística reconeguda són correctes. Només apareix el certificat d'idioma si s'ha presentat dins del termini i si es correspon amb el nivell d'idioma exigit en Portal Serveis Estudiant per al destí sol·licitat. 

Publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses.

 

Resolució del Vicerector per la qual s'adjudiquen les places del Programa Internacional.

AVÍS:  No hi ha llista d'espera. En el cas d'haver sol·licitat també la beca d'Erasmus estudis i haver obtingut aquesta beca, aconsellem l'acceptació d'aquesta.

IMPORTANT: tots els estudiants i estudiantes amb una plaça adjudicada en el Programa Internacional 2022-2023 hauran de seguir els següents passos del procediment:

 

1. Assistir a la reunió informativa, divendres dia 11 de febrer, per videoconferencia a les 10.00 hores. 

Enregistrament xarra informativa: Si no vas poder acudir a la reunió informativa específica per a estudiants amb beca adjudicada del Programa Internacional 2022-2023, pots veure-la en el nostre canal de Youtube punxant ací

Pots veure també la presentació en pdf de la xarrada informativa ací.

 

2. Acceptar la beca: Per a acceptar la teua beca és necessari que seguisques els següents passos:

 • Accepta la teua beca en la web del Banc Santander punxant en el botó roig 'accepta la teua beca' que veuràs en la notificació que rebràs en el teu correu electrònic. El termini per a acceptar-la ací serà de 7 dies des del moment en què rebes la notificació.
 • Accepta la teua beca a través de la Seu Electrònica UV: cal buscar en Seu Electrònica UV el procediment "Expedient Programa Internacional" i seguir els passos de l'acceptació. Els terminis per a acceptar la beca ací són els següents:

a) Universitats dels EUA, el Canadà, Austràlia, Àsia i Rússia: del 10 al 25 de febrer 2022.

b) Universitats llatinoamericanes: de l'10 de febrer al 31 de març de 2022 

 

AVÍS IMPORTANT :

 1. La no acceptació formal en Seu Electrònica UV en la data indicada, suposa la renúncia al Programa Internacional.
 2. L'acceptació formal de la beca del Programa Internacional suposarà la renúncia automàtica al programa Erasmus estudis 2022-2023

 

En la convocatòria 2022-2023 es mantenen les condicions implantades amb motiu del covid-19:

 • S'admet la mobilitat presencial, mixta (blended learning) o virtual (online).
 • Per cobrar la beca serà necessari viatjar al país de destinació, amb l'autorització expressa de la universitat de destí.
 • Les mobilitats anuals superiors a set mesos, percebran la totalitat de la beca.
 • Les mobilitats anuals inferiors a set mesos, es consideraran estades semestrals a efectes econòmics.
 • En les mobilitats semestrals, el període mínim d'estada per rebre l'ajuda econòmica serà de tres mesos.
 • Més informació sobre el coronavirus COVID-19 aquí.

 

Darrera actualització: 18/02/2022