Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Geografia i Història Logo del portal

 INFORMACIÓ GENERAL TFG GRAU HISTÒRIA

INFORMACIÓ CURS 2021/22:

DOCUMENTACIÓ:

Instruccions Contracte d'Aprenentatge

Calendari

Instància vist i plau tutor/a del treball de fi de grau
Avançament Convocatòria per a estudiants que sol·liciten Convocatòria Extraordinària del TFG  
TRIBUNALS TFG, convocatòries d'Abril, Juliol i Extraordinària d’Octubre del curs 2021/22  

ASSIGNACIÓ DE TEMES DEFINITIVA

 

TRIBUNALS (convocatòria de defensa):

 
Avançament convocatòria

CALENDARI:

CONVOCATÒRIA AVANÇADA D'OCTUBRE 2021/22:

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

 • Fins el 17 de setembre 2021 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Seu Electrònica de la Universitat

 • 1 i 2 d'octubre de 2021 (inclòs)

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 • Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina.(CAL PUJAR NOMÉS UN DOCUMENT A LA SEU ELECTRÒNICA)
 • Sol·licitar l'avançament de convocatòria  per Seu Electrònica de la Universitat
 • Recomanacions

3 - Període defensa:

 •  13 i 14  d'octubre de 2021

PRIMERA CONVOCATÒRIA: ABRIL 2022

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

 •  Fins el l'1 de març de 2022 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Seu Electrònica de la Universitat

 •  22 de març de 2022

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 •     Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina.   (CAL PUJAR NOMÉS UN DOCUMENT A LA SEU ELECTRÒNICA)
 •     Recomanacions

3 - Període defensa:

 •  12 i 13  d'abril  de 2022

SEGONA CONVOCATÒRIA: JULIOL 2022

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

 •  Fins el 27 de maig de 2022 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Seu Electrònica de la Universitat

 • 15 de juny de 2022

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica en únic document:

 •       Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina.   (CAL PUJAR NOMÉS UN DOCUMENT A LA SEU ELECTRÒNICA)
 •     Recomanacions

3 - Període defensa:

 •  6 i  7  de juliol  de 2022
 

COMISSIÓ TREBALL FI DE GRAU

 Baldó Lacomba, Marc (Dpt. Història Contemporània) Vercher Diaz, Miriam (estudiant)
 Ledo Caballero, Antonio Baldó Forner, Victor (estudiant)
 Mira Jódar, Antonio José