Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Geografia i Història Logo del portal

 INFORMACIÓ GENERAL TFG GRAU HISTÒRIA

INFORMACIÓ CURS 2020/21:

DOCUMENTACIÓ:

Instruccions Contracte d'Aprenentatge

Calendari

Instància vist i plau tutor/a del treball de fi de grau
Avançament Convocatòria per a estudiants que sol·liciten Convocatòria Extraordinària del TFG  
TRIBUNALS TFG, convocatòries d'Abril, Juliol i Extraordinària d’Octubre del curs 2020/21  

PROPOSTA DE TEMES (PROVISIONAL)

LLISTAT DEFINITIU DE TEMES TFG

 

TRIBUNALS (convocatòria de defensa):

 
 

CALENDARI:

CONVOCATÒRIA AVANÇADA DESEMBRE FI DE GRAU 2020-21:

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

 • Fins el 20 de novembre 2020 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Sede Electrónica de la Universitat-plataforma ENTREU:   http://entreu.uv.es

 • 9 de desembre de 2020 (inclòs)

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 • Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina.(CAL PUJAR NOMÉS UN DOCUMENT AL ENTREU)
 • Sol·licitar l'avançament de convocatòria  per http://entreu.uv.es
 • Recomanacions

3 - Període defensa:

 •  16 i 17  de desembre de 2020

PRIMERA CONVOCATÒRIA: ABRIL 2021

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

 •  Fins el l'1 de març de 2021 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Sede Electrónica de la Universitat-plataforma ENTREU:   http://entreu.uv.es

 •  22 de març de 2021

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 •     Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina.   (CAL PUJAR NOMÉS UN DOCUMENT AL ENTREU)
 •     Recomanacions

3 - Període defensa:

 •  14 i 15  d'abril  de 2021

SEGONA CONVOCATÒRIA: JULIOL 2021

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

 •  Fins el 1 de juny de 2021 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Sede Electrónica de la Universitat-plataforma ENTREU:   http://entreu.uv.es

 • 16 de juny de 2021

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica en únic document:

 •       Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina.   (CAL PUJAR NOMÉS UN DOCUMENT AL ENTREU)
 •     Recomanacions

3 - Període defensa:

 •  7 i  8  de juliol  de 2021
 

COMISSIÓ TREBALL FI DE GRAU

 Baldó Lacomba, Marc (Dpt. Història Contemporània) Vercher Diaz, Miriam (estudiant)
 Ledo Caballero, Antonio Baldó Forner, Victor (estudiant)
 Mira Jódar, Antonio José