Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Geografia i Història Logo del portal

 INFORMACIÓ GENERAL TFG GRAU HISTÒRIA

INFORMACIÓ CURS 2023/24:

DOCUMENTACIÓ:

Instruccions Instància vist i plau tutor/a del treball de fi de grau

Calendari

 
Avançament Convocatòria per a estudiants que sol·liciten Convocatòria Extraordinària del TFG  
TRIBUNALS TFG, convocatòries d'Abril, Juliol i Extraordinària d’Octubre del curs 2024/25  

PROPOSTA DE TEMES

ASIGNACIÓ DEFINITIVA TEMES

 

TRIBUNALS (convocatòria de defensa):

 

TRIBUNAL AVANÇ DE CONVOCATÒRIA

TRIBUNAL 1ª CONVOCATÒRIA

CALENDARI:

CONVOCATÒRIA AVANÇADA D'OCTUBRE 2023/24:

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

 • Fins el 18 de setembre 2023 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Seu Electrònica de la Universitat

 • 2 d'octubre de 2023 (inclòs)

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 • Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina.(CAL PUJAR NOMÉS UN DOCUMENT A LA SEU ELECTRÒNICA)
 • Sol·licitar l'avançament de convocatòria  per Seu Electrònica de la Universitat
 • Recomanacions

3 - Període defensa:

 •  16 i 17  d'octubre de 2023

PRIMERA CONVOCATÒRIA: ABRIL 2024

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

 •  Fins el 4 de març de 2024 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Seu Electrònica de la Universitat

 •  26 de març de 2024

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 •     Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina.   (CAL PUJAR NOMÉS UN DOCUMENT A LA SEU ELECTRÒNICA)
 •     Recomanacions

3 - Període defensa:

 •  18 i 19  d'abril  de 2024

SEGONA CONVOCATÒRIA: JULIOL 2024

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

 •  Fins el 17 de maig de 2024 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Seu Electrònica de la Universitat

 • 12 de juny de 2024

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica en únic document:

 •       Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina.   (CAL PUJAR NOMÉS UN DOCUMENT A LA SEU ELECTRÒNICA)
 •     Recomanacions

3 - Període defensa:

 •  3 i  4  de juliol  de 2024
 

COMISSIÓ TREBALL FI DE GRAU

 Mateo Donet, M. Amparo García Carrión, Marta (Presidenta CAT)
 Ledo Caballero, Antonio Cantos Martínez, Andrea (estudiant)
 Aparisi Romero, Frederic