Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Geografia i Història Logo del portal

 INFORMACIÓ GENERAL TFG GRAU HISTÒRIA

INFORMACIÓ CURS 2022/23:

DOCUMENTACIÓ:

Instruccions Contracte d'Aprenentatge

Calendari

Instància vist i plau tutor/a del treball de fi de grau
Avançament Convocatòria per a estudiants que sol·liciten Convocatòria Extraordinària del TFG  
TRIBUNALS TFG, convocatòries d'Abril, Juliol i Extraordinària d’Octubre del curs 2022/23  

PROPOSTA DE TEMES

ASIGNACIÓ DEFINITIVA TEMES

 

TRIBUNALS (convocatòria de defensa):

 

Avançament convocatòria

1ª convocatòria - Abril

2ona convocatòria-Juliol

CALENDARI:

CONVOCATÒRIA AVANÇADA D'OCTUBRE 2022/23:

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

 • Fins el 19 de setembre 2022 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Seu Electrònica de la Universitat

 • 3 d'octubre de 2022 (inclòs)

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 • Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina.(CAL PUJAR NOMÉS UN DOCUMENT A LA SEU ELECTRÒNICA)
 • Sol·licitar l'avançament de convocatòria  per Seu Electrònica de la Universitat
 • Recomanacions

3 - Període defensa:

 •  13 i 14  d'octubre de 2022

PRIMERA CONVOCATÒRIA: ABRIL 2023

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

 •  Fins el 6 de març de 2023 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Seu Electrònica de la Universitat

 •  29 de març de 2023

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 •     Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina.   (CAL PUJAR NOMÉS UN DOCUMENT A LA SEU ELECTRÒNICA)
 •     Recomanacions

3 - Període defensa:

 •  19 i 20  d'abril  de 2023

SEGONA CONVOCATÒRIA: JULIOL 2023

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

 •  Fins el 26 de maig de 2023 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Seu Electrònica de la Universitat

 • 14 de juny de 2023

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica en únic document:

 •       Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina.   (CAL PUJAR NOMÉS UN DOCUMENT A LA SEU ELECTRÒNICA)
 •     Recomanacions

3 - Període defensa:

 •  5 i  6  de juliol  de 2023
 

COMISSIÓ TREBALL FI DE GRAU

 Baldó Lacomba, Marc (Dpt. Història Contemporània) Vercher Diaz, Miriam (estudiant)
 Ledo Caballero, Antonio Baldó Forner, Victor (estudiant)
 Mira Jódar, Antonio José