Logo UVGrau en Informació i DocumentacióFacultat de Geografia i Història Logo del portal

Adaptacions

Instruccions per demanar l'adaptació de la llicenciatura al grau

Procediment:

a) Tots els alumnes interessats en adaptar-se han de sol.licitar-ho per: Seu electrònica UV - Sol·licitud cita de matrícula

per reanudació d’estudis-  del 15 de juny al 15 de juliol.

 b) Consultar les taules d'adaptació específiques de cada titulació, d'acord amb les especificacions dels documents verifica de cadascuna de les titulacions i els acords de les respectives Comissions Acadèmiques de Títol ( CAT’s):

1-Taula automàtica

2- Taula No automàtica: l'estudiant ha de triar segons la taula No automàtica, les assignatures superades que no estan en la taula automàtica i presentar/pujar la sol•licitud en Seu electrònica UV en el termini establert.

 

IMPORTANT

Els estudiants que sol.liciten l'adaptació en els terminis establerts, hauran de matricular-se en la data assignada enviada per la UV, aquesta apareixerà o serà comunicada per el  Seu electrònica UV o per SMS.

 


TAULES D'ADAPTACIÓ PLA 2000

Titulacions - Pla 2000 Taules Adaptacions a Grau
Llicenciatura en Història a Grau en Història

Instància de sol.licitud d'adaptació

Instància de sol·licitud d'adaptació 6 crèdits lliure elecció

Taula automàtica

Taula sol.licitud d'assignatures NO AUTOMÀTIQUES

Pla d'estudis de Grau en Història

Llicenciatura en Història de l'Art a Grau en Història de l'Art

Instància de sol.licitud d'adaptació

Instància de sol·licitud d'adaptació 6 crèdits lliure elecció

Taula automàtica

Taula sol.licitud d'assignatures NO AUTOMÀTIQUES

Pla d'estudis de Grau en Història de l'Art

Llicenciatura en Geografia a Grau en Geografia i Medi Ambient

Instància de sol.licitud d'adaptació

Instància de sol·licitud d'adaptació 6 crèdits lliure elecció

Taula automàtica

Resolucions d'assignatures optatives NO AUTOMÀTIQUES

Pla d'estudis de Grau en Geografia i Medi Ambient

Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació a Grau en Informació i Documentació

Instància de sol.licitud d'adaptació

Instància de sol·licitud d'adaptació 6 crèdits lliure elecció

Taula automàtica

Resolucíons d'assignatures Optatives NO  AUTOMÀTIQUES

Pla d'estudis de Grau en Informació i Documentació

 


 

TAULES D'ADAPTACIÓ PLA 1993/1996

Titulacions - Pla 1993-1996 Taules Adaptacions a Grau
Llicenciatura en Història (Pla 1993) a Grau en Història

Instància de sol.licitud d'adaptació

Resolució d'assignatures troncals/obligatòries i optatives

Pla d'estudis de Grau en Història

Llicenciatura en Història de l'Art (Pla 1993) a Grau en Història de l'Art Instància de sol.licitud d'adaptació

Resolució d'assignatures troncals/obligatòries/optatives

Pla d'estudis de Grau en Història de l'Art

Llicenciatura en Geografia (Pla 1993) a Grau en Geografia i Medi Ambient Instància de sol.licitud d'adaptació

Resolució d'assignatures troncals/obligatòries

Resolucions d'assignatures optatives 

Pla d'estudis de Grau en Geografia i Medi Ambient

Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació (Pla 1996) a Grau en Informació i Documentació

 

Instància de sol.licitud d'adaptació

Resolució d'assignatures troncals/obligatòries/optatives

Pla d'estudis de Grau en Informació i Documentació

 

TAULES D'ADAPTACIÓ DEL PLA 1973:

Instància de sol.licitud d'adaptació