Logo UVGrau en Informació i DocumentacióFacultat de Geografia i Història Logo del portal

Sol·licitud de certificats d’estudis


Ho pot sol•licitar qualsevol persona que haja tingut o tinga expedient obert en qualssevol de les titulacions que s'imparteixen en la Facultat de Geografia i Història.
 

 

 

  • Termini:

    • Durant tot l'any

 

Observacions:

Quan l'interessat/da no puga obtenir-ho a través de la Seu Electrònica, pot sol·licitar-ho personalment en la Secretaria del Centre.

Per a  la seua posterior recollida a la Secretaria del Centre,  haurà d'aportar el Document Nacional de Identitat - DNI.

Quan l’interessat/da no puga acudir personalment podrà autoritzar una altra persona, qui haurà de presentar:
 

                                         • Full de representació, conforme al següent model
                                         • Fotocòpia DNI de la persona representada
                                         • Identificació de la persona que fa la gestió