Logo UVGrau en Informació i DocumentacióFacultat de Geografia i Història Logo del portal

INFORMACIÓ TRASLLATS (CONTINUACIÓ D'ESTUDIS) PER AL CURS 2021/22

Termini admissió, d'estudiants/tes amb estudis universitaris oficials espanyols o estrangers parcials, o estrangers totals que no hagen obtingut l'homologació del títol a Espanya, per al curs 2021-22:

 

  • De l'1 al 20 de juliol de 2021

 

Places oferides per titulació:

TITULACIÓ                                                                           

PLACES OFERIDES                                

Grau en Història      8
Grau en Història de l'Art     8
Grau en Informació i Documentació     5
Grau en Geografia i Medi Ambient 5