Logo UVGrau en SociologiaFacultat de Ciències Socials Logo del portal

La darrera edició de l'Estudi d'Inserció Laboral (EIL) del Grau en Sociologia analitza l'inserció laboral dels graduats i graduades que finalitzaren els seus estudis en el curs acadèmic 2018-2019. Les entrevistes es realitzaren en 2021, 2 anys després de l'obtenció de la titulació. A banda dels resultats d'aquest últim estudi també es poden trobar els informes dels estudis anteriors i vore els principals resultats de tots els estudis en l'aplicació interactiva EstIL de la Universitat.