Logo de la Universitat de València Logo Institut d'Investigació en Psicologia del RRHH, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral [IDOCAL] Logo del portal

Durant les últimes dècades, la recerca en l'àrea de les Neurociències ha realitzat descobriments sorprenents que han transformat el nostre enteniment i millorat la nostra comprensió de la funció cerebral. Això ha contribuït al desenvolupament de nous tractaments i teràpies per a diversos trastorns neurològics i alteracions mentals. La convergència de diferents disciplines ha permès abordar qüestions fonamentals per al coneixement del comportament, el pensament i l'emoció humanes. El nostre grup s'emmarca dins d'aquest àrea, les Neurociències, sens dubte una de les àrees més excitants d'investigació en Ciències de la Salut. El Laboratori de Neurociència Social Cognitiva (LabNSC) de la Universitat de València s'emmarca en el Departament de Psicobiologia de la Facultat de Psicologia i en l'Institut d'investigació IDOCAL.

Ha desenvolupat, des dels seus inicis, investigacions centrades en l'estudi de les bases biològiques de la resposta animal i humana a interaccions socials, especialment situacions d'estrès. Concretament, estem interessats en els mecanismes psicobiològics que intervenen quan ens trobem davant d'una situació estressant i els seus efectes a nivell cognitiu i afectiu. Les investigacions dutes a terme en el nostre laboratori adopten una aproximació integradora basada en la convergència de múltiples metodologies d'estudi que permeten avançar en la comprensió dels efectes de l'estrès en el cervell, i, com a conseqüència en els processos psicològics i la conducta.

En els nostres estudis en humans fem servir àmplies avaluacions neuropsicològiques, registres electrofisiològics i anàlisi de resposta neuroendocrina, sent la nostra població diana tant persones joves com grans, d'ambdós sexes. A més, vam estudiar l'efecte de les situacions estressants i de l'activitat de l'eix Hipotàlem-hipòfiso-adrenal en població sana i amb malalties associades a l'envelliment (Deteriorament Cognitiu Lleu, Diabetis tipus II, etc). Els treballs que duem a terme en ratolins es centren en l'aplicació de diferents paradigmes d'estrès i avaluacions dels efectes en el seu comportament.