Logo de la Universitat de València Logo Institut d'Investigació en Psicologia del RRHH, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral [IDOCAL] Logo del portal

La teoria de l'adaptació ha estat un dels models teòrics més utilitzats en Psicologia per entendre i estudiar el benestar subjectiu (BS) (si bé el seu ús ha estat molt limitat a la Psicologia del Treball). Aquesta teoria proposa que les persones responen als successos de l'entorn mitjançant respostes que alteren el seu nivell de BS a curt termini, però amb el temps s'adapten al seu nou entorn i tornen al seu nivell basal de BS. Així, la teoria prediu que és improbable observar canvis substancials en el BS de les persones a llarg termini. Tot i que la teoria de l'adaptació ha rebut cert suport, estudis i revisions recents han posat de manifest una sèrie de problemes i limitacions que fan necessàries investigacions que aclareixin:

 

  1. Les respostes d'adaptació i els patrons de canvi del BS davant estressors dinàmics.
  2. Les variables que influeixen sobre aquests patrons de canvi.


El present projecte de recerca pretén contribuir a aclarir aquestes qüestions.