Universitat de ValènciaFacultat d'Infermeria Logo del portal

L’exposició pública de les tesis doctorals es porta a terme a les secretaries dels Centres.

Per aquesta raó, els doctors i doctores que que tinguen interès en examinar una  tesi doctoral que es trobe en exposició pública, hauran de sol·licitar-ho al Centre corresponent on es faça l'exposició pública.

 

La informació concreta amb les dades de les tesis doctorals en exposició pública i el termini per consultar-les es publicarà, també, al Tauler d’Anuncis de la Universitat de València.

 

 

Núm.: 16778

Títol: Exposición prenatal a manganeso y a arsénico y efectos en el desarrollo neuropsicológico en niños y niñas participantes en la cohorte INMA

Autora: Raquel Soler Blasco
Direcció: Sabrina Llop Pérez, Ferran Ballester Díez i Mario Murcia Hinarejos

Departament: C14 Facultat d'Infermeria i Podologia
Programa: 3119 Infermeria Clínica i Comunitària
Centre: Facultat d'Infermeria i Podologia

Data dipòsit: 01/06/2022