Universitat de ValènciaFacultat d'Infermeria Logo del portal

L’Equip Deganal de la Facultat d’Infermeria i Podologia de la Universitat de València es complau a donar-vos la benvinguda a la web d’aquest centre.

La Facultat d’Infermeria i Podologia té els orígens en la integració a la Universitat de València de les Escoles d’Ajudants Tècnics Sanitaris de la Facultat de Medicina. Amb aquesta incorporació els estudis d’infermeria assoliren la categoria d’universitaris.

Començà a impartir docència, en els estudis de la Diplomatura en Infermeria, el curs 1977-1978 a les aules de la Facultat de Medicina i després va seguir una llarga peregrinació fins a consolidar la ubicació actual.

Al curs 2002-2003 s’incorporen els estudis de la Diplomatura en Podologia. La implantació d’aquesta titulació en la nostra universitat ha suposat completar l’oferta de totes les titulacions existents en l’actualitat de l’àrea acadèmica de Ciències de la Salut i facilitar l’accessibilitat a uns estudis àmpliament demandats a la nostra comunitat.

A partir del curs 2010-2011 s'implanten els estudis adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior de Grau en Infermeria i Grau en Podologia, per la qual cosa els estudis anteriors de Diplomatura es troben en procés d’extinció (que finalitzarà, definitivament, al curs 2014-2015).

Els estudis d’Infermeria s’endinsen a l’àmbit de les Ciències de la Salut i ofereixen a l’estudiant una formació teòrica i pràctica que els capacita per la realització d’un conjunt d’activitats de cures orientades a la promoció de la salut i la prevenció, l’atenció continuada i la recuperació de la malaltia, totes elles dirigides tant a les persones i grups socials com a la comunitat en conjunt.

La Podologia és la disciplina de l’àrea de les Ciències de la Salut que s’ocupa, amb absoluta autonomia, del diagnòstic, el tractament i la prevenció de les afeccions i deformitats dels peus; estudiant-ne científicament l’origen i les connexions amb la resta de l’aparell locomotor. L’activitat professional es desenvolupa en diversos àmbits, però especialment en clíniques i consultes podològiques, clubs esportius i residències geriàtriques.