Universitat de ValènciaFacultat d'Infermeria Logo del portal

Manual del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (aprovat en Junta de Centre de 14 de gener de 2022)

El Comité de Qualitat del Centre és l'òrgan que desenvolupa les tasques de planificació i seguiment del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ), actuant a més com un dels vehicles de comunicació interna de la política, objectius, plans, programes, responsabilitats i èxits d'este sistema. Entre les seues funcions es troben les següents:

  • Verifica la planificació del SGIQ del Centre, de manera que s'assegure el compliment dels requisits generals del Manual del SGIQ, de la Política i els Objectius de la Qualitat i dels requisits previstos en les guies de verificació i certificació corresponent. 
  • Proposa i revisa la Política i els Objectius Generals de la Qualitat del Centre i informa tota la comunitat educativa. 
  • Proposa i coordina la formulació dels objectius anuals del Centre i realitza el seguiment de la seua execució. 
  • Realitza el seguiment de l'eficàcia dels procediments a través dels indicadors i evidències associats als mateixos. Per a això tots els procediments conclouen amb una avaluació i propostes de millora que anualment ha de revisar.
  • Rep informació del degà/a o director/a sobre els projectes de modificació de l'organigrama i es posiciona davant dels mateixos. 
  • Controla l'execució de les accions correctives i/o preventives, de les actuacions derivades de la revisió del sistema, de les accions de resposta als suggeriments, queixes i reclamacions. I, en general, de tots els procediments. 
  • Desenvolupa  la implantació de les propostes de millora del SGIQ suggerides en els processos que s'han plantejat en el SGIQ. 
  • Decidix la periodicitat i la duració, dins del seu àmbit de competència, dels processos d'arreplega d'enquestes de mesura de la satisfacció dels grups d'interés. 
  • És informat pel coordinador de Qualitat dels resultats de les enquestes de satisfacció i proposa criteris per a la consideració de les propostes de millora que puguen derivar-se d'eixos resultats. 
  • Supervisa la informació i ret comptes a la comunitat educativa, generalment a la Junta de Centre, dels processos d'avaluació i millora que s'han dut a terme.
Membres
Merelles Tormo, Antoni President - Degà (9638) 64181
antoni.merelles@uv.es
Ballestar Tarín, María Luisa Responsable de Qualitat del Centre

(9638) 64462

M.Luisa.Ballestar@uv.es

Brage Serrano, Ricardo Coordinador Titulació d'Infermeria (9639) 83151
brager@uv.es
Campos Campos, Juan Coordinador Titulació Podologia

(9638) 64480

Juan.Campos-Campos@uv.es

Estarlich Estarlich, María Luisa Presidenta CAT Infermeria (9639) 83144
M.Luisa.estarlich@uv.es
Alcahuz Griñán, Montserrat Presidenta CAT Podologia

(9639) 83148

Montse.Alcahuz@uv.es

Julián Rochina, Iván Director del Màster d'Infemeria Oncològica (9639) 83143
Ivan.Julian@uv.es
Prósper Palomares, Javier Administrador FIP (9638) 64780
Javier.Prosper@uv.es
Cámara Valles, María Vanessa P.A.S-E.T.M.Planificació, Analisi i Avaluació. Centre de Formació I Qualitat "Manuel Sanchis Guarner, (SFPIE).

(9616) 25023

M.Vanessa.Camara@uv.es

 

 

Salavert Rodríguez, Elena Alumnat saroe@alumni.uv.es