Universitat de ValènciaFacultat d'Infermeria Logo del portal

És l’òrgan màxim de representació de l’estudiantat. La formen els representants elegits per cada un dels cursos dels estudis de grau i de postgrau, i els representants dels estudiants i estudiantes en la Junta de Centre i en el Claustre. Les seues funcions van des de distribuir els pressupostos per a les activitats esportives i culturals fins a proposar les mesures que es consideren oportunes per a defensar els drets i els interessos dels estudiants i les estudiantes. A cada centre hi ha el despatx de l’assemblea de representants corresponent.

Composició

Només hi ha sis membres al no presentar-se més alumnat.

Contacte: adrfip@uv.es / 96 386 41 82 ext. 55149

Nom Titulació  
Marzal Ferri, Sofia Grau en Podologia

Presidenta i Coordinadora ADR

Membre Junta de Facultat

García Fernández, Andrea Grau en Podologia

Tresorera ADR

Membre Junta de Facultat

Cuenca Expósito, Cristina Grau en Podologia

Comissió Revisió d'exàmens

Vicepresidenta ADR

Membre Junta de Facultat

CAT Podologia

Claustal

Moreno Navarré, Ana Grau en Podologia

Comissió Xarxes Socials

Membre Junta de Facultat

Montero Díaz, Andrea Grau en Podologia

Secretaria ADR

Membre Junta de Facultat

Segura Ferrero, Pau Grau en Infermeria

Claustal

Membre ADR