Universitat de ValènciaFacultat d'Infermeria Logo del portal

Claustre
Merelles Tormo, Antoni PDI doctor amb vinculació permanent (9638) 64181
Antoni.Merelles@uv.es
Cuenca Expósito, Cristina Estudiant
cuenex@alumni.uv.es
Segura Ferrero, Pau Estudiant
pausefe@alumni.uv.es
Consell de Govern
Merelles Tormo, Antoni (9638) 64181
Antoni.Merelles@uv.es
Junta Consultiva
-  
Comissió Professorat
Ballestar Tarin, María Luisa M.Luisa.Ballestar@uv.es
Merelles Tormo, Antoni (9639) 83155
Antoni.Merelles@uv.es
Comissió Investigació
- -
Comissió Postgraus / Assessora Estudis
Julián Rochina, Iván
 

(9616)25679

Ivan.Julian@uv.es

Comissió d'Estatuts
- -
Comissió d'Igualtat
Martínez Martínez, María Isabel (9616) 25698
M.Isabel.Martinez@uv.es
Comissió d'Estudis de Grau
Brage Serrano, Ricardo (9639) 83151
Ricardo.Brage@uv.es
Coordinació amb la Delegació per a la Integració de Persones amb Discapacitat
- -