University of Valencia logo Logo ICT Service [SIUV] Logo del portal

  • GDI no mostra la meua docència correctament. Com ho solucione? Si falten classes en la reixeta GDI del professor s'hauria de contactar amb el departament per a resoldre l'error. Si hi ha alguna incorrecció respecte a horari o aula, el professor s'ha de dirigir al centre responsable per a corregir la reserva de les aules o horaris.
  • Què passa amb la docència compartida? Moltes vegades una classe està assignada per POD a diversos professors, podran registrar-la els professors que la imparteixquen, i els que no la registren, els apareixerà el botó d'estat de docència compartida registrada.
  • He donat les meues classes però he oblidat registrar-les. Com ho solucione? Recordeu que les classes es poden signar fins a les 23:59 hores del mateix dia. Però si finalitza el dia i no s'ha registrat alguna de les les classes, s'haurà d'enviar un correu al gestor del centre responsable de la docència, indicant-li la incidència. Per enviar un correu al vostre gestor des de la mateixa aplicació hi ha una opció anomenada 'Correu al meu gestor' en la qual li indicarem quina classe i en quin dia no registràrem la docència. En omplir el formulari seleccionarem el centre responsable de l'assignatura.
  • Si no done la classe per indisposició, Com ho indique en GDI?
  1. Una classe únicament ha de ser signada quan s'imparteix, per tant encara que estiga indisposat i haja informat no es pot signar o estarem indicant en l'aplicació que una classe s'ha impartit quan realment no ha estat així.
  2. Si la classe la dóna altre dia, llavors marcarem la docència com recuperada, en aquest cas, si el professor uns dies després impartira realment la classe, ell mateix pot signar la classe com recuperada el dia que realment la recupere.
  3. Es poden afegir observacions, però sempre que una classe estiga signada, ja que l'observació va lligada a la signatura i no a l'absència d'ella. Per tant, el professor (o el gestor si actua en el seu nom) pot afegir una observació a una signatura, en aquest cas a una recuperació. Les observacions es poden introduir en la finestra que s'obri al punxar en el botó d'informació d'una classe.
  4. Per tant, si una classe no s'ha impartit ha de quedar com no signada. I l'aplicació GDI, al no ser una aplicació de recursos humans, no guarda informació sobre les possibles incidències a nivell de personal (com pot ser la indisposició d'un professor).