Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Estudis de les Dones Logo del portal

Andalucia
Universitat de Córdoba Càtedra d'Estudis de les Dones Leonor de Guzmán Cátedra de estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán
Universitat de Granada Institut Universitari d'Estudis de les Dones i de Gènere Cátedra dE estudiOs de las Mujeres Leonor de Guzmán
Universitat de Jaén Seminari Multidisciplinari Dona Ciència i Societat Seminario Multidisciplinar Mujer Ciencia y Sociedad
Universitat de Málaga AEHM - Associació d'Estudis Històrics sobre la Dona AEHM – Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer
Diverses Universitats AUDEM - Associació Universitària d'Estudis de les Dones Web
Aragón
Universitat de Zaragoza SIEM - Seminari Interdisciplinari d'Estudis de la Dona SIEM – Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer
Asturias
Universitat d'Oviedo CIFEM - Centre d'Investigacions Feministes CIFEM – Centro de Investigaciones Feministas
Canarias
Universitat de La Laguna IUEM - Institut Universitari d'Estudis de les Dones IUEM – Instituto Universitario  de Estudios de las Mujeres
Universitat de Las Palmas de Gran Canaria Aula d'Igualtat Aula de Igualdad
Cantabria
Universitat de Cantabria Aula Interdisciplinària Isabel Torres d'Estudis de les Dones i del Gènere Aula Interdisciplinar Isabel Torres de Estudios de las Mujeres y del Género
Castilla la Mancha
Universitat Castilla-La Mancha Centre d'Estudis i Recerca sobre la Igualtat de Gènere - Web en preparació Centro de Estudios e Investigación sobre la Igualdad de Género - Web en preparación
Castilla y León
Universitat de Salamanca CEMUSA - Centre d'Estudis de la Dona CEMUSA - Centro de Estudios de la Mujer
Universitat de Valladolid Càtedra d'Estudis de Gènere Cátedra de Estudios de Género
Universitat de Valladolid SUENS - Seminario Universitario de Educación No Sexista Web
Cataluña
Universitats catalanes iiEDG – Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere iiEDG – Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere
Universitat de Barcelona SIMS - Seminari Interdisciplinari Mujeres y Sociedad SIMS – Seminari Interdisciplinari Mujeres y Sociedad
Universitat de Barcelona DUODA. Recerca de Dones DUODA. Recerca de Dones
Universitat de Barcelona Centre Dona i Literatura Centre Dona i Literatura
Universitat de Barcelona, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya CEIG - Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere CEIG - Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Sub)versions. Seminari d’Estudis LGTBQI (Sub)versions. Seminari d’Estudis LGTBQI
Universitat de Lleida Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona CEIG - Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere SIMREF – Seminari Interdisciplinari de Metodologia de Recerca Feminista
Comunitat Valenciana
Universitat d’Alacant / Universitat de Alicante Institut Universitari d’Investigació d’Estudis de Gènere / Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género Institut Universitari d’Investigació d’Estudis de Gènere
Universitat Miguel Hernández d’Elx / Universitat Miguel Hernández de Elche SIEG - Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género Institut Universitari d’Investigació d’Estudis de Gènere
Universitat Jaume I de Castelló Fundació Isonomia Institut Universitari d’Investigació d’Estudis de Gènere
Universitat Jaume I de Castelló IF - Institut Universitari d’Ivestigació Feminista i de Gènere Purificación Escribano IF - Institut Universitari d’Ivestigació Feminista i de Gènere Purificación Escribano
Universitat de València IUED - Institut Universitari d’Estudis de la Dona IUED - Institut Universitari d’Estudis de la Dona
Galicia
Universitate de Vigo Cátedra Caixanova d'Estudis Feministes Cátedra Caixanova de Estudios Feministas
Universitate de Vigo Seminario de Investigación Feminismos e Resistencias: Teorías e Prácticas Feminario de Investigación Feminismos e Resistencias: Teorías e Prácticas
Illes Balears
Universitat de les Illes Balears Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere
Madrid
Diverses Universitats AEIHM – Associació Espanyola d'investigació sobre Història de les Dones AEIHM – Asociación Española de Investigación sobre Historia de las Mujeres
Universitat Autónoma de Madrid IUEM – Institut Universitari d'Estudis de la Dona AEIHM – Asociación Española de Investigación sobre Historia de las Mujeres
Universitat Complutense de Madrid INSTIFEM – Institut d'investigacions Feministes AEIHM – Asociación Española de Investigación sobre Historia de las Mujeres
Centre Superior de Recerques Científiques Asociació GENET - Xarxa d'Estudis de Gènere Asociación GENET – Red de Estudios de Género
Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) Centro d'Estudis de Génere Centro de Estudios de Género
Regió de Murcia
Universitat de Murcia SIEGmu – Seminari Interdisciplinari d'Estudis de Gènere SIEGmu – Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género