Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Estudis de les Dones Logo del portal

El Institut Universitari d’Estudis de les Dones de la Universitat de València (IUED) és un institut d'investigació interdisciplinària compost per professorat, investigadors/as i estudiants de Postgrau, que compta així mateix amb la col·laboració d'altres persones docents i investigadores amb les quals manté relacions científiques i comparteix projectes o línies d'investigació.
El IUED manté col·laboracions amb entitats acadèmiques i institucionals: l'Institut de la Dona (Ministeri de Sanitat, Assumptes Socials i Igualtat), la Direcció General de la Dona de la Conselleria de Benestar Social (Generalitat Valenciana), l'Associació Universitària d'Estudis de les Dones (AUDEM), Edicions Càtedra (Col·lecció Feminismes) i diverses Universitats espanyoles, europees i americanes.

Organització interna de l'Institut

El personal de l'Institut està compost pel professorat de la Universitat de València, els investigadors adscrits al mateix, l'estudiantat de Tercer Cicle vinculat a les línies de recerca de l'Institut i el personal d'administració i serveis corresponent.
D'altra banda, l'Institut compta, com a col·laboradores, amb totes aquelles persones docents i investigadores que tinguen algun tipus de vinculació estreta en l'Institut, amb la finalitat de propiciar intercanvis, establir relacions científiques i sostenir projectes o línies de recerca específiques.