Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Estudis de les Dones Logo del portal

 • El reconocimiento de los derechos del cuidado

  Imatge representativa de la publicació

  Ana I. Marrades Puig

  (2023).Llibre

  El reconeixement dels drets de la cura completa la trilogia sobre el dret a la cura que es va iniciar en 2019 amb la publicació de Reptes per a l'estat constitucional del segle XXI: drets, ètica i polítiques de la cura, on es va escometre el treball de cerca de fonamentació del dret a la cura, ressaltant el seu valor per al nostre Estat constitucional. A aquesta obra li va seguir un segon volum publicat en 2021 en la mateixa col·lecció, Les cures en l'era COVID-19: anàlisi jurídica, econòmic i polític, dedicat a analitzar la revaloració de les cures davant la crisi sociosanitària causada per la pandèmia que havia revelat de manera extraordinària les deficiències que el sistema ja...

  El reconeixement dels drets de la cura completa la trilogia sobre el dret a la cura que es va iniciar en 2019 amb la publicació de Reptes per a l'estat constitucional del segle XXI: drets, ètica i polítiques de la cura, on es va escometre el treball de cerca de fonamentació del dret a la cura, ressaltant el seu valor per al nostre Estat constitucional. A aquesta obra li va seguir un segon volum publicat en 2021 en la mateixa col·lecció, Les cures en l'era COVID-19: anàlisi jurídica, econòmic i polític, dedicat a analitzar la revaloració de les cures davant la crisi sociosanitària causada per la pandèmia que havia revelat de manera extraordinària les deficiències que el sistema ja albergava. Este tercer volum pretén culminar el procés de reconeixement del dret a la cura, o com s'arreplega en el títol, dels drets de la cura ja que es tracta d'un dret amb dos dimensions, el dret a rebre cures i el dret a cuidar. En tots dos casos és imprescindible l'acció de l'Estat per a garantir els drets de totes les persones a ser cuidades i els de les persones que cuiden, tant professionalment com per elecció. Es tracta d'un estudi en profunditat sobre els diferents elements del dret a la cura realitzada per primera vegada per constitucionalistes, experts/es en la matèria, amb la intenció de consolidar en l'Acadèmia les investigacions sobre el dret a la cura i contribuir amb estes a l'intens debat social generat, que ja està sent incorporat per les institucions en el seu discurs polític.

  Llegir mésOcultar
  ISBN: 9788419588685
 • Experiencias y saberes emancipadores para la transformación social y la sostenibilidad de la vida

  Imatge representativa de la publicació

  Alícia Villar Aguilés

  (2022).Llibre

  El present volum brinda un conjunt d'aportacions científiques i de reflexions que aborden qüestions emergents i centrals per a la construcció d'una cultura de la igualtat i que s'orienta, a més, a enfortir les capacitats d'una ciutadania crítica que emprenga accions que permeten transitar cap a societats més igualitàries, inclusives, justes i sostenibles. L'articulació dels sis capítols posa a dialogar diverses temàtiques per a avançar en la superació de la discriminació de les dones i construir societats més igualitàries com són: subratllar la problemàtica entorn a la institucionalització de les dones en processos d'exclusió social en els centres residencials de servicis socials;...

  El present volum brinda un conjunt d'aportacions científiques i de reflexions que aborden qüestions emergents i centrals per a la construcció d'una cultura de la igualtat i que s'orienta, a més, a enfortir les capacitats d'una ciutadania crítica que emprenga accions que permeten transitar cap a societats més igualitàries, inclusives, justes i sostenibles. L'articulació dels sis capítols posa a dialogar diverses temàtiques per a avançar en la superació de la discriminació de les dones i construir societats més igualitàries com són: subratllar la problemàtica entorn a la institucionalització de les dones en processos d'exclusió social en els centres residencials de servicis socials; visibilitzar el rellevant paper de les xarxes de solidaritat per a la superació de la violència de gènere; abordar els dilemes entorn a la conciliació i les dimensions de la cura en diferents àmbits (laboral, familiar, personal i escolar) i, finalment, una proposta d'indicadors no androcèntrics d'aplicació en l'àmbit universitari per a contribuir a la construcció de polítiques universitàries de conciliació. Les autores pretenem que estes reflexions feministes actuen a mode de brúixola i llancen un coneixement que permeta una mirada emancipadora en la societat per a contribuir a les necessàries transformacions que es requerixen per a en l'assoliment de la justícia social i la igualtat. I tot això, des de la importància central de la cura, la defensa dels béns comuns i de la gestió del públic i, finalment, la necessària reflexió sobre el llegat que deixem a les futures generacions.

  Llegir mésOcultar
  ISBN: 9788419226013
 • Claves feministas para transiciones económicas

  Imatge representativa de la publicació

  Carmen Castro García

  (2022).Llibre

  La llibertat de les dones es garantix amb drets econòmics plens, una cosa difícil d'imaginar en l'actual paradigma de la desigualtat i la divisió sexual del treball. Este llibre parla de la necessitat de transitar cap a altres economies, parant atenció a la realitat quotidiana i condicions de vida de les dones, reconeixent les seues aportacions sovint obviades en el relat del pensament econòmic convencional i identificant els mecanismes de desigualtat que persistixen en l'actual organització social i econòmica dels temps, treballs i renda. Tot això s'ha fet més evident després d'aquestos dos anys de pandèmia per COVID-19 i l'emergència civilitzatòria davant les múltiples crisis que ens...

  La llibertat de les dones es garantix amb drets econòmics plens, una cosa difícil d'imaginar en l'actual paradigma de la desigualtat i la divisió sexual del treball. Este llibre parla de la necessitat de transitar cap a altres economies, parant atenció a la realitat quotidiana i condicions de vida de les dones, reconeixent les seues aportacions sovint obviades en el relat del pensament econòmic convencional i identificant els mecanismes de desigualtat que persistixen en l'actual organització social i econòmica dels temps, treballs i renda. Tot això s'ha fet més evident després d'aquestos dos anys de pandèmia per COVID-19 i l'emergència civilitzatòria davant les múltiples crisis que ens travessen, per això, urgix parar-se a repensar, reordenar prioritats i redefinir el paper de les polítiques públiques, el seu abast, orientació (re)distributiva i la seua potencialitat gènere-transformativa. L'autora planteja cinquanta preguntes que, en el seu conjunt, mostren la necessitat de construir un nou pensament i pràctiques econòmiques; en les seues respostes no hi ha receptes, encara que sí que és possible trobar claus i mirades cap a un altre model de societat, des de l'equivalència humana i la justícia distributiva. Trasllada una invitació directa a actuar i conduir este canvi, articulant un nou pacte social que identifique a les persones en la seua fragilitat i interdependències de vida, en la seua autonomia relacional i ecodependència, en comptes de fer-ho des de la ficció d'individus lliures, independents i mancats d'empatia social. Les cures com a principi ètic i vertebrador de la societat, així com la despatriarcalització i desmercantilització de la vida són algunes de les aportacions claus per a subvertir l'statu quo vigent. És temps d'un nou contracte sexual de l'economia, d'abandonar el deliri neoliberal i avançar de manera decidida cap al paradigma feminista, com a marc facilitador de projectes ètics de transformació social. La qüestió és estem ja en condicions de fer-ho real possibilitant trajectes cap a horitzons emancipadors i desmuntant els fronts que posen en perill l'agenda política i econòmica feminista?

  Llegir mésOcultar
  ISBN: 9788419226150
 • Economía feminista, políticas públicas y acción comunitaria. Brújula y herramientas para la transformación local

  Imatge representativa de la publicació

  Mónica Gil Junquero

  (2022).Llibre

  Economía feminista, políticas públicas y acción comunitaria. Brújula y herramientas para la transformación local.

  En aquesta publicació es reflexiona i aprofundix sobre el potencial de les polítiques públiques municipals, així com de la imprescindible acció comunitària local, en la construcció d'altres models soci econòmics i culturals que posen en el centre la sostenibilitat de la vida i que escapen de les lògiques capitalista, patriarcal i colonial. Sota esta premissa, la publicació s'estructura en quatre grans blocs temàtics. Els tres primers arrepleguen alguns dels eixos centrals de la política pública municipal, posant l'accent en el pressupost públic, els recursos i els usos de l'espai, així com en les polítiques d'igualtat. L'últim bloc incorpora diferents accions comunitàries impregnades també...

  En aquesta publicació es reflexiona i aprofundix sobre el potencial de les polítiques públiques municipals, així com de la imprescindible acció comunitària local, en la construcció d'altres models soci econòmics i culturals que posen en el centre la sostenibilitat de la vida i que escapen de les lògiques capitalista, patriarcal i colonial. Sota esta premissa, la publicació s'estructura en quatre grans blocs temàtics. Els tres primers arrepleguen alguns dels eixos centrals de la política pública municipal, posant l'accent en el pressupost públic, els recursos i els usos de l'espai, així com en les polítiques d'igualtat. L'últim bloc incorpora diferents accions comunitàries impregnades també dels principis de l'economia feminista. En cadascun d'aquestos grans apartats, s'articulen continguts teòrics amb experiències pràctiques que s'estan desenvolupant en municipis de l'Estat espanyol. Les seues autores són persones involucrades directament en els corresponents processos, valorant-se especialment el coneixement directe i situat de les temàtiques analitzades.

  Llegir mésOcultar
  ISBN: 9788419071224
 • Los cuidados en la era COVID-19. Análisis jurídico, económico y político

  Imatge representativa de la publicació

  Ana Marrades Puig

  (2021).Llibre

  Los cuidados en la era COVID-19. Análisis jurídico, económico y político.

  Les cures són imprescindibles per a la vida, sense ells no és possible la pervivència de la societat. Les dones han sigut els qui han estat exercint-los sempre i sense embargament, justament eixa funció tan essencial les ha situades en una posició de subordiscriminació. La crisi provocada per la pandèmia COVID-19 ha posat de manifest de manera extraordinària la desigualtat preexistent, fins i tot l'ha incrementada. Si es vol aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes cal abordar tres estratègies conjuntes del Dret, l'economia i les polítiques públiques. En primer lloc, és fonamental revisar la norma i el seu impacte però també la interpretació que d'ella  realitzen els tribunals...

  Les cures són imprescindibles per a la vida, sense ells no és possible la pervivència de la societat. Les dones han sigut els qui han estat exercint-los sempre i sense embargament, justament eixa funció tan essencial les ha situades en una posició de subordiscriminació. La crisi provocada per la pandèmia COVID-19 ha posat de manifest de manera extraordinària la desigualtat preexistent, fins i tot l'ha incrementada. Si es vol aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes cal abordar tres estratègies conjuntes del Dret, l'economia i les polítiques públiques. En primer lloc, és fonamental revisar la norma i el seu impacte però també la interpretació que d'ella  realitzen els tribunals de justícia, és per tant primordial incorporar la perspectiva de gènere en el Dret. En segon lloc, el model econòmic ha de reconduir-se cap a l'economia feminista, que posa en valor el treball reproductiu atorgant-li així un lloc principal en l'economia. En tercer lloc, les polítiques públiques en tots els àmbits, i especialment en l'educació, han de ser guiades per la corresponsabilitat -familiar, social i institucional- per a evitar que les tasques de la cura continuen recaient només en les dones afectant l'exercici dels seus drets. Esta monografia conté un estudi sobre la cura en aquestes tres àrees, especialment analitzat sota les circumstàncies de la COVID-19.

  Llegir mésOcultar
  ISBN: 9788418656668
 • 'Mujeres y hombres frente al desempleo. El caso español en la primera crisis del siglo XXI'

  Imatge representativa de la publicació

  Empar Aguado Bloise

  (2019).Llibre

  Aquest llibre és el resultat d'una investigació amb mirada crítica sobre el món del treball, sobre els canvis i reformes dutes a terme en les últimes dècades que han instal·lat la precarització, la vulnerabilitat i la por en les vides de la ciutadania. La majoria dels treballs dedicats a estudiar l'impacte de les crisis econòmiques sobre l'ocupació solen ser de caràcter estadístic. Es tracten d'aportacions necessàries per entendre com funciona el mercat laboral, els seus canvis i evolucions. Però les xifres per sí mateixes es queden curtes, donen una imatge asèptica i plana. Aquest llibre és una excel·lent manera d'aconseguir aquesta densitat i profunditat d'anàlisi que requereix la...

  Aquest llibre és el resultat d'una investigació amb mirada crítica sobre el món del treball, sobre els canvis i reformes dutes a terme en les últimes dècades que han instal·lat la precarització, la vulnerabilitat i la por en les vides de la ciutadania. La majoria dels treballs dedicats a estudiar l'impacte de les crisis econòmiques sobre l'ocupació solen ser de caràcter estadístic. Es tracten d'aportacions necessàries per entendre com funciona el mercat laboral, els seus canvis i evolucions. Però les xifres per sí mateixes es queden curtes, donen una imatge asèptica i plana. Aquest llibre és una excel·lent manera d'aconseguir aquesta densitat i profunditat d'anàlisi que requereix la comprensió de l'impacte de l'última crisi econòmica sobre el mercat laboral, sobre la nostra societat i, especialment, sobre les persones, les seves trajectòries vitals i laborals. La seva lectura canviarà la forma d'enfrontar-nos al significat de les dades estadístiques relatives a la desocupació.

  Llegir mésOcultar
  ISBN: ISBN: 9788417706456
 • 'Retos para el Estado constitucional del siglo XXI: derechos, ética y políticas del cuidado'

  Imatge representativa de la publicació

  Ana Marrades Puig, Clara Garrido Criado, Blanca Rodríguez Ruíz, Antonello Lo Calzo, Beatriz Bosch Marco, Vicenta Tasa Fuster i Rosa Roig Berenguer

  (2019).Llibre

  Totes les persones necessitem cures. Unes vegades necessitem del temps i de la cura d'altres persones, principalment en moments d'especial vulnerabilitat. D'altres, necessitem tenir cura de persones amb les que ens relacionem. Aquesta obvietat, indispensable per al sosteniment de la vida, és un obstacle per a l'exercici de determinats drets de les persones que presten les cures —la majoria dones. Per evitar que el tema de les cures segueixi sent un escull per a la igualtat, cal universalitzar la cura i elevar-la a la categoria de principi ètic inspirador de l'Estat constitucional. Aquest és un treball col·lectiu pioner en el diagnòstic i la realització de propostes per superar la crisi de...

  Totes les persones necessitem cures. Unes vegades necessitem del temps i de la cura d'altres persones, principalment en moments d'especial vulnerabilitat. D'altres, necessitem tenir cura de persones amb les que ens relacionem. Aquesta obvietat, indispensable per al sosteniment de la vida, és un obstacle per a l'exercici de determinats drets de les persones que presten les cures —la majoria dones. Per evitar que el tema de les cures segueixi sent un escull per a la igualtat, cal universalitzar la cura i elevar-la a la categoria de principi ètic inspirador de l'Estat constitucional. Aquest és un treball col·lectiu pioner en el diagnòstic i la realització de propostes per superar la crisi de cures, des d'una perspectiva juridicopolítica.

  Llegir mésOcultar
  ISBN: ISBN: 978-84-17706-12-8
 • 'Los presupuestos con perspectiva de género en el Estado español'

  Imatge representativa de la publicació

  Mónica Gil Junquero

  (2017).Llibre

  Aquest llibre presenta una anàlisi de les iniciatives de pressupostos amb perspectiva de gènere, implementades en diferents nivells politicoadministratius de l'Estat espanyol, per dilucidar si efectivament s'estan consolidant com una eina útil per fomentar la igualtat. S'analitzen els marcs institucionals en els quals es desenvolupen aquestes iniciatives i s'explora la seva capacitat de transformació en els processos i les polítiques públiques per al foment de la igualtat. En base als resultats obtinguts, les experiències es cataloguen en la Progressió en Transformació, una tipologia elaborada ad hoc per classificar les diferents iniciatives de pressupostos amb perspectiva de gènere en...

  Aquest llibre presenta una anàlisi de les iniciatives de pressupostos amb perspectiva de gènere, implementades en diferents nivells politicoadministratius de l'Estat espanyol, per dilucidar si efectivament s'estan consolidant com una eina útil per fomentar la igualtat. S'analitzen els marcs institucionals en els quals es desenvolupen aquestes iniciatives i s'explora la seva capacitat de transformació en els processos i les polítiques públiques per al foment de la igualtat. En base als resultats obtinguts, les experiències es cataloguen en la Progressió en Transformació, una tipologia elaborada ad hoc per classificar les diferents iniciatives de pressupostos amb perspectiva de gènere en funció dels canvis que han aconseguit incorporar en pro de la igualtat de gènere. També es presenten els problemes i resistències que dificulten l'avanç de les experiències de pressupostos amb perspectiva de gènere i davant d'ells, s'inclouen propostes per superar-les.

  Llegir mésOcultar
  ISBN: ISBN: 9788417203177
 • Número 12: 'Las acogidas. Mujeres entre la exclusión social y las violencias machistas'

  Imatge representativa de la publicació

  Gabriela Moriana Mateo

  (2017).Llibre

  Aquest volum se centra en les dones immerses en processos d'exclusió social institucionalitzades en els centres de protecció de dones de la Comunitat Valenciana. Realitza una aproximació històrica als centres residencials de dones. Així com, una anàlisi de la resposta institucional respecte l'atenció a l'exclusió social i a la violència contra les dones tant en l'àmbit estatal com en el de la Comunitat Valenciana. Revela les característiques i problemàtiques de les dones acollides i les diferents barreres que els impedeixen escapar de la violència de gènere. Analitza els processos d'exclusió social de les dones institucionalitzades des d'una perspectiva de gènere, classificat la seua...

  Aquest volum se centra en les dones immerses en processos d'exclusió social institucionalitzades en els centres de protecció de dones de la Comunitat Valenciana. Realitza una aproximació històrica als centres residencials de dones. Així com, una anàlisi de la resposta institucional respecte l'atenció a l'exclusió social i a la violència contra les dones tant en l'àmbit estatal com en el de la Comunitat Valenciana. Revela les característiques i problemàtiques de les dones acollides i les diferents barreres que els impedeixen escapar de la violència de gènere. Analitza els processos d'exclusió social de les dones institucionalitzades des d'una perspectiva de gènere, classificat la seua situació en funció de les xarxes soci-familiars, la responsabilitat respecte a les càrregues familiars (econòmica i de cures), els ingressos econòmics, també mostra els diferents tipus de violència (intrafamiliar i de gènere) que pateixen les dones institucionalitzades.

  Llegir mésOcultar
  ISBN: 978-84-9133-043-1
 • Número 11: "Desafíos de la mirada. Feminismo y cine de mujeres en España".

  Imatge representativa de la publicació

  Silvia Guillamón Carrasco

  (2015).Llibre

  Aquest llibre explora les relacions entre el feminisme i el "cinema de dones", entesos tots dos com a espais discursius que desafien els models tradicionals de gènere construïts sota la dictadura franquista. L'acostament al tema es planteja des de dos fronts: d'una banda, abordant qüestions que interessen a la semiòtica fílmica i la teoria de gènere; d'altra banda, endinsant-se en la discussió sobre el franquisme i els canvis polítics, socials i culturals esdevinguts en el procés de democratització. Entre les obres fílmiques que s'analitzen es troben «De mujer a mujer» de Luis Lucia (1951), «La petición» de Pilar Miró, (1976); «Vámonos Bárbara» de Cecilia Bartolomé, (1978); «Hola, ¿estás...

  Aquest llibre explora les relacions entre el feminisme i el "cinema de dones", entesos tots dos com a espais discursius que desafien els models tradicionals de gènere construïts sota la dictadura franquista. L'acostament al tema es planteja des de dos fronts: d'una banda, abordant qüestions que interessen a la semiòtica fílmica i la teoria de gènere; d'altra banda, endinsant-se en la discussió sobre el franquisme i els canvis polítics, socials i culturals esdevinguts en el procés de democratització. Entre les obres fílmiques que s'analitzen es troben «De mujer a mujer» de Luis Lucia (1951), «La petición» de Pilar Miró, (1976); «Vámonos Bárbara» de Cecilia Bartolomé, (1978); «Hola, ¿estás sola?» d' Icíar Bollaín, (1995); i «A los que aman» d'Isabel Coixet, (1998).

  Llegir mésOcultar
  ISBN: 978-84-370-9905-7