Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Estudis de les Dones Logo del portal

  • Promoure Projectes d'Investigació interdisciplinària.
  • Potenciar noves línies d'investigació feminista i afavorir la col·laboració i formació d'equips d'investigació.
  • Oferir cursos de Grau i Postgrau i programes de Tercer Cicle des d'una perspectiva interdisciplinària.
  • Organitzar cursos per al professorat universitari i no universitari, amb l'objectiu d'aconseguir una actualització científica, revisar materials didàctics en ús i impulsar la creació i utilització de materials no sexistes.
  • Col·laborar i assessorar a les institucions acadèmiques educatives per a incloure continguts no sexistes en totes les àrees curriculars de l'ensenyament no universitari i afavorir accions tendents a la coeducació.
  • Establir relacions de cooperació científica amb altres Instituts Universitaris nacionals i internacionals, així com amb entitats i centres afins.
  • Mantenir i afermar les relacions amb altres institucions no acadèmiques.
  • Difondre les activitats i estudis del IUED a través de publicacions periòdiques, organització de seminaris i conferències i participació en congressos.
  • Contractar amb entitats públiques i privades o amb persones físiques la realització d'activitats rellevants d'interès científic, tècnic o acadèmic, així com cursos d'especialització, actualització o formació.