Universitat de ValènciaInstitute of Materials Science (ICMUV) Logo del portal

Sistema de tintes basades en nanotecnologia per al desenvolupament d'envasos barrera multifuncionals i reciclables - CaTiOx

  • June 18th, 2022
Image de la noticia

L'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) està finançant el projecte CaTiOx “Sistema de tintes basades en nanotecnologia per al desenvolupament d'envasos barrera multifuncionals i reciclables“, dirigit pel Dr. Rafael Abargues i Dr. Pablo P. Boix de l'Institut de Ciència dels Materials (ICMUV) de la Universitat de València.

L'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) a través la Línia 1. Valorització, Transferència i Explotació per les Empreses de Resultats de R+D de la convocatòria 2021, està finançant el projecte CaTiOx “Sistema de tintes basades en nanotecnologia per al desenvolupament d'envasos barrera multifuncionals i reciclables“, que té com a objectiu la valorització de la patent de la Universitat de València “Material fotocatalizador i recobriment nanométrico obtingut a partir del mateix Nº de sol·licitud: P202130501 Data de registre: 02/06/2021” del grup de recerca ABX3 Lab dirigit pels doctors Rafael Abargues i Pablo P. Boix, de l'Institut de Ciència dels Materials (ICMUV) de la Universitat de València.

L'objectiu principal de CaTiOx és desenvolupar tecnològicament un sistema de tintes basades en nanomaterials per a l'obtenció de recobriments multifuncionals d'envasos flexibles per al sector de l'alimentació que aporte propietats barrera (O2, CO₂, H₂O i llum UV), capacitat antioxidant per a d'eliminació d'espècies reactives d'oxigen (EROS), activitat biocida i que siguen reciclables per a productes envasats en atmosfera modificada anaeròbica. CaTiOx pretén validar el seu ús en envasos per a alimentació, els quals es definiran durant el projecte i en funció de la resposta obtinguda per la indústria.

El projecte CATIOX és una alternativa per a reduir l'impacte ambiental que els envasos plàstics tenen en el medi ambient. La impressió del sistema de negres CaTiOx es planteja com una oportunitat per al sector ja que permetria simplificar estructures d'envàs multicapa per estructures monomaterial de nanomaterials, impresos i completament reciclables. La solució que es proposa consisteix a utilitzar un material de base termosellable (polietilè o polipropilè) i imprimir-ho per flexografia amb el sistema de tintes multifuncionals CaTiOx per a conservar les seves propietats organolèptiques dels aliments i garantir la vida útil. A través del present projecte es treballarà a demostrar la viabilitat tècnica del seu escalat i la seva efectivitat a escala pilot, realitzant la impressió en un entorn industrial i validant-lo enfront d'una solució d'envàs utilitzada actualment per a l'envasament de productes en atmosfera modificada.

La tecnologia a valorar en CaTiOx ha estat patentada per la Universitat de València (Material fotocatalizador i recobriment nanométrico obtingut a partir d'aquest. Nº de sol·licitud: P202130501 Data de registre: 02/06/2021). https://www.uv.es/oferta-cientifico-tecnologica/es/resultados/mundo-digital-industria-espacio/industrias-limpias-bajas-emisiones-carbono-1286222464541/octresultats.html?id=1286236398166

Link del video 

L'actuació és finançada per la AVI i cofinançat per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020”.