University of Valencia logo Logo Institute of Materials Science (ICMUV) Logo del portal

Nom Perfil Contacte CV

Membre

Clodoaldo Roldán García

Professor Titular de Física Aplicada de la Universitat de València, adscrit a l'ICMUV. Ha desenvolupat línies de recerca relacionades amb tècniques nuclears i simulacions Munte-Carlo aplicades a la caracterització de fonts radioactives, a l'estudi d'activació protónica de materials per a detectors espacials i la mesura de radioactivitat ambiental. Des de 1995, el seu treball està focalitzat en la caracterització no destructiva d'objectes materials del Patrimoni Cultural (metalls, pigments, ceràmiques, paper, ...) mitjançant equips portàtils d'espectrometria per fluorescència de rajos-X dispersiva en energia (EDXRF).

Actualment, és responsable de la Unitat d'Arqueometría de l'ICMUV i secretari de la Societat d'Arqueometría Aplicada a la Conservació del Patrimoni Cultural (SAPaC).

Clodoaldo.Roldan@uv.es

Tlf: +34 (9635) 43619

Fitxa

Membre

Sonia Murcia Mascarós

Investigadora Contractada Doctor de la Fundació General de la Universitat de València, adscrita a la Unitat d'Arqueometría de l'ICMUV, en la qual desenvolupa el seu treball en l'aplicació de tècniques no destructives en l'estudi dels materials que componen els béns pertanyents al Patrimoni Històric i Cultural. Va codirigir el Grup de restauració del Departament de química física de superfícies i processos de l'Institut de Ceràmica i Vidre. Va ser membre fundador de la Xarxa Temàtica del "Patrimoni Històric i Cultural" creada en 2001 en el CSIC. Ha desenvolupat labors docents en el Departament de Química Inorgànica com a contractada "Ramón y Cajal"

sonia.mascaros@uv.es

Tlf: +34 (9635) 44547

Fitxa