University of Valencia logo Logo Institute of Materials Science (ICMUV) Logo del portal

 •     Energia Solar / Capes Primes
 •         Hahn-Meitner Institut, Berlín, Alemania, Grup de Superfícies
 •     Creixement Cristal·lí
 •         Laboratori del CNRS-Bellevue- Grupo de Creixement Cristal·lí
 •     Altes pressions
 •         Physique des Milieux Condensés (Université de Paris VI)
 •         Grupo de EXAFS sota altes pressions del ESRF (Grenoble)
 •         Grup d'Altes Pressions de l'Institut Max-Planck de Stuttgart (Alemania)
 •         Centre d'Estudis de Semiconductors, Universidad de los Andes, Mérida (Venezuela) Dr. Jesús González
 •         Grup de Semiconductors, Universidad Politécnica de Valencia(Dr. B. Marí)
 •     Fibres òptiques
 •         Optoelectronics Research Center, University of Southampton, Regne Unit
 •         Optoelectronics Group, University of Bath, Regne Unit
 •         Centre d'investigacions en Òptica, León, Mèxic
 •         Grup de Comunicacions Òptiques, Universitat Politècnica de València
 •         Grup de Fibres Òptiques, Universitat de Zaragoza