Logo de la Universdad de Valencia Logo Instituto Interuniversitario López Piñero Logo del portal

Listado de Vídeos

Acte a càrrec del professor de la Universitat de Drexel Tiago Saraiva.
A càrrec de Carlos Sanhueza (Universidad de Chile)
Límites e interpretaciones del electroencefalograma en México, 1940-1950.
Chemical Heritage Foundation, Philadelphia.
Jacalyn Duffin - The Stethoscope Revolutionary Instrument Now Obsolote - 22 Feb 2017 - Institute for the History of Medicine and Science, López Piñero, University of Valencia
Autor: Etxeberria, Francisco; Data: 2016 Resum: Seminario perteneciente al "Cicle de seminaris i cinema-Identitats i identificacions- del IHMC "López Piñero" impartido por el DR. Francisco Etxeberria (médico forense)de la Universidad del País Vasco acerca de la identificación de las víctimas del franquismo. Producció: SFPIE (www.uv.es/sfpie)
Autor: Wetherby, Aelwen; Data: 2016 Resum: L'Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero, amb seu al Palau de Cerveró, presenta en la següent conferencia una part de la tesi doctoral del professor Vicent Denis que gira al voltant de les transformacions ocorregudes dins de l’àmbit de la identificació a França durant segle XVIII. La conferencia fa un repàs ampli dels canvis pel que fa a a tècniques, procediments, personal identificador (policies, jutges, militars, clergues) i cossos identificats (desertors, cadàvers, viatgers, delinqüents, etc.). Aquests canvis estan situats al context més general de la història de la identificació. Vincent Denis és autor juntament amb Ilsen About d'una de les primeres obres de síntesis de la història dels règims d'identificació: Historia de la identificación de las personas (Barcelona, Ariel, 2011). Procucció: Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner (www.uv.es/cfq)
Autor: Naylor, Simon; Regional Geographies of Scientific Knowledge: A case-study from nineteenth-century England; Data: 2014; Producción: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la UV (www.uv.es/sfpie) i VLC Campus(www.vlc-campus.com)
Autor: Menéndez Navarro, Alfredo; Cicle de Conferències Atmosferes Tòxiques; Resum:
Autor: Le Roux, Thomas ; Cicle de Conferències Atmosferes Tòxiques: "Industrial Pollution and Risk: the great French shift, 1750-1850", organitzat pel Institut d' Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero;
Autor: Melling, Joseph; Cicle de Conferències Atmosferes Tòxiques: "Dangerous Trade. Histories of Industrial Hazard across a Globalizing World", organitzat pel Institut d' Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero; Resum:
Autor: Jas, Nathalie; Cicle de Conferències Atmosferes Tòxiques: "Making Visible What Was Invisible: a Task for Historians? Arsenic and Farm Workers Health in France 1890s - 1960s", organitzat pel Institut d' Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero; Resum: El seminari aborda l'exposició dels agricultors francesos als compostos d'arsènic usats en l'agricultura com a insecticides entre els anys 1890 i 1960. Diferents recerques històriques, dutes a terme en la dècada dels 80 del segle passat, van permetre, per un part, confirmar els efectes nocius d'aquesta pràctica sobre la salut humana i, per una altra, analitzar de quina manera van poder romandre invisibles, socialment, aquests problemes durant dècades. Data:2013 Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la UV (www.uv.es/sfpie)
Autor: Uekoetter, Frank; Cicle de Conferències Atmosferes Tòxiques: Salut ambiental i ocupacional en l'era industrial, organitzat pel Institut d' Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero; Resum: Frank Uekoetter exposa els problemes de salut per als ciutadans causats per la polució ambiental en lo que denomina com "Era del Fum"
Autor: Uekoetter, Frank; Cicle de Conferències Atmosferes Tòxiques: Salut ambiental i ocupacional en l'era industrial, organitzat pel Institut d' Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero; Resum: Frank Uekoetter exposa els problemes de salut per als ciutadans causats per la polució ambiental en lo que denomina com "Era del Fum"