University of Valencia logo Logo del portal

  • Burjassot Campus

El programa capacita els doctorats per a la recerca i la docència en els sectors públics i privats. La transcendència de la contribució de la física al desenvolupament tecnològic, i per tant a la formació de tecnòlegs, és crucial en qualsevol societat moderna que vulga basar el seu desenvolupament en el coneixement capdavanter. Aquest programa cobreix camps de la física bàsica (física teòrica i experimental nuclear i de partícules i astrofísica) i camps d'aplicacions físiques rellevants (fotònica i física mèdica). Aquesta convivència és altament fructífera, ja que permet el desenvolupament d'espais comuns, com les aplicacions de la física nuclear a la física mèdica o la convergència de les línies d'òptica no lineal i d’òptica quàntica amb sistemes complexos i fonaments de la mecànica quàntica. En el doctorat que es proposa, hi participen essencialment doctors i doctores dels departaments següents de la Universitat de València que col·laboren en l'organització del doctorat: d'Astronomia i Astrofísica, de Física Aplicada i Electromagnetisme, de Física Atòmica, Molecular i Nuclear, de Física Teòrica i d'Òptica; doctors del CSIC a través de l'Institut de Física Corpuscular (centre mixt Universitat de València-CSIC) i de l'Institut d'Instrumentació per a Imatge Molecular i doctors de la Fundació General de la Universitat de València que estiguen adscrits com a investigadors als departaments o instituts prèviament indicats. També hi participen doctors en física d'altres departaments de la nostra Universitat, de física de la terra i de termodinàmica, de fisiologia i d'hospitals universitaris. Tot això suma un total de 148 doctors amb capacitat de dirigir una tesi. Finalment, hi participen doctors estrangers, de vegades en cotutela i en un cas com a director únic.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy