Logo de la Universitat de València Logo Màster en Banca i Finances Quantitatives Logo del portal

Els costos de la supervisió bancària a Europa superen els 400 milions d'euros

BCE

El Banc Central Europeu anuncia la despesa que tindran les tasques de supervisió prudencial a les entitats de crèdit europees durant 2016

29 de d’abril de 2016

Ha passat aproximadament un any i mitjà des que el Banc Central Europeu assumira les competències plenes de supervisió a la banca europea, el 4 de novembre de 2014. El BCE s'endinsa en el seu segon any complet de control a les entitats de crèdit sota el marc del Mecanisme Únic de Supervisió, i toca establir la despesa que hauran d'assumir les entitats.

Així, l'organisme europeu ha quantificat en una mica més de 404 milions d'euros la despesa que suposarà la supervisió prudencial del sistema bancari en 2016, que seran a càrrec de les entitats vigilades. Aquesta xifra té en compte el superàvit sobre les quantitats que es van estimar per a 2015, quasi 19 milions d'euros, ja que la despesa total entre salaris i costos infraestructurales ascendeix a 423 milions.

La divisió es produeix enguany de la següent manera: un 88,4% de la partida calculada, uns 357 milions, es destinaran a la supervisió de les 129 entitats de crèdit considerades com 'significatives', mentre que el muntant restant (47 milions) cobriran en teoria les despeses de les 3.200 entitats 'no significatives' (ací els criteris per a determinar si una entitat és significativa). En total, es calcula que enguany s'incrementaran els costos de supervisió prudencial del sistema bancari un 23,9% pel que fa a 2015.

La xifra concreta correspon a "la suma d'un element mínim per a totes les entitats, que representa el 10% de l'import total a recuperar, i un element variable per a l'assignació del 90% restant de les despeses". Les taxes concretes que haurà d'abonar individualment cada entitat es coneixeran a l'octubre de 2016.

Després d'un primer any d'examen i control a la banca europea, el BCE ha augmentat el nombre de treballadors reclutats per a la seua secció de Supervisió Bancària (veure la oferta de pràcticas en la Direcció General de Supervisió Microprudencial III que publicarem fa un mes). En concret, el nombre d'empleats s'ha incrementat en 160 llocs equivalents a temps complet, i preveuen més contractacions per a 2017.

 

Veure també:

Nota de premsa del BCE: “El BCE fixa les taxes de supervisió totals per a 2016”

Diari de la Unió Europea: DECISIÓ (UE) 2016/661 DEL BANC CENTRAL EUROPEU de 15 de abril de 2016 sobre l'import total de les taxes anuals de supervisió per a 2016 (BCE/2016/7)

Guía de la Supervisió Bancària – Banc Central Europeu (en anglés)

Les claus del nou test de estrès a la banca europea