Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Dret, Empresa i Justícia Logo del portal

Una alumna porto-riquenya defensa el seu TFM sobre el model de designació de jutges a Puerto Rico

Alba Nydia López Arzola

El 16 de juliol de 2018 l'estudiant Alba Nydia López Arzola va defensar el seu Treball Final de Màster (TFM) titulat: “Modelo de designación de jueces en Puerto Rico. Perspectiva crítica y retos de futuro”, el qual ha sigut dirigit per la Prof. Dra. Silvia Barona Vilar.

30 de de juliol de 2018

Títol: Modelo de designación de jueces en Puerto Rico. Perspectiva crítica y retos de futuro

Autora: Alba Nydia López Arzola

La recerca, a més de tenir un enfocament interdisciplinari en utilitzar mètodes i conceptes propis de la disciplina social encarregada d'estudiar la gestió pública, va ser de tall històric-polític i jurídic comparatiu i propositiu.

En el primer capítol de contingut, l'estudiant va fer una anàlisi diacrònica del sistema judicial porto-riqueny que va presentar els antecedents i el desenvolupament de la institució en la qual els jutges designats exerceixen la funció jurisdiccional. En el segon capítol, va fer una anàlisi sincrònica de la situació actual dels jutges i els reptes de la funció judicial en termes de conceptes rellevants com la qualitat i legitimitat judicial, la independència i imparcialitat, així com la transparència i la rendició de comptes. En el tercer capítol va presentar una proposta de futur per a la designació de jutges que poguera superar els problemes que representa el model de designació discrecional per a l'administració de la justícia, en particular, en quant a les influències polítiques presumptament necessàries per a l'obtenció d'un lloc judicial. Va elaborar així una proposta per a reformar la Llei 91-1991 que va tenir com a referent les solucions normatives dissenyades als Estats Units i a Espanya.

La proposta respecta el model constitucional de Puerto Rico, però introdueix importants millores en el procés amb normes clares de transparència i accés a la informació

El treball va analitzar la viabilitat de la carrera judicial a Puerto Rico enfront de l'àmplia discreció que actualment té el governador en la designació de jutges i va culminar amb una proposta de reformes concretes de cara al futur. La proposta elaborada respecta el model constitucional actual de Puerto Rico, però introdueix importants millores en el procés amb normes clares de transparència i accés a la informació i, a més, determinats elements de la carrera judicial perquè hi haja una consideració més objectiva i sistemàtica dels mèrits dels candidats i igual oportunitat d'accés a la judicatura.

La proposta és un sistema de carrera judicial sui generis, perquè matisa el sistema d'oposició pur existent a Espanya en decantar-se pel concurs de mèrits que requereix una avaluació més integral que el que suposen implementar solament les proves de coneixement substantiu del dret. Per a concretar tals aspectes, l'estudiant va elaborar una proposta de barem que considera diversos criteris amb les seues respectives puntuacions. La idea comportaria també l'assignació d'una puntuació a les entrevistes dels candidats que hagen obtenint les millors puntuacions en el barem proposat. L'objectiu és obtenir una terna dels candidats amb les millors puntuacions que siga vinculant per al governador i servisca per al consell i consentiment del Senat de Puerto Rico. La proposta tal i com va ser elaborada atenua la intervenció política en la designació de jutges i garanteix el principi d'igualtat d'oportunitats en l'accés a la judicatura.

Una comissió multisectorial produiria una terna de candidats vinculant per al governador, després de realitzar diversos concursos de mèrits, amb convocatòries i vistes públiques per als processos d'avaluació i entrevistes

L'estudiant planteja que l'estructura de futur per a aconseguir l'accés a la judicatura conforme al mèrit i a les competències professionals ha de ser a partir de millores substancials als mecanismes disposats en la Llei 91-1991. Una comissió multisectorial, molt rigorosa i transparent, produiria una terna de candidats vinculant per al governador, després de realitzar diversos concursos de mèrits, amb convocatòries i vistes públiques per als processos d'avaluació i entrevistes. Al seu judici, la proposta elaborada no sembla ser tan complexa com l'és la necessitat d'aconseguir la unió de voluntats polítiques per a aconseguir tals canvis.

La defensa del TFM es va produir en la Universitat de València, davant el Tribunal compost pels doctors Carlos A. Esplugues Mota i Guillermo Palao Moreno i la doctora Elena Martínez García. El treball va ser catalogat pels membres del Tribunal com molt interessant, exhaustiu i molt bé estructurat, amb un bon domini metodològic, i excel·lentment redactat. Finalitzada la defensa, el TFM va obtenir la nota de 9.75/10.00 sent considerat com un treball excel·lent.

Etiquetes TFM