Logo de la Universdad de Valencia Logo del portal

  • Estudiantes del Máster en Estudios Ingleses Avanzados

En el Treball Fi de Màster els alumnes duran a terme, sota la direcció d'un tutor, un projecte, informe o treball original de recerca sobre un tema acordat, en la línia dels estudis/recerca esbossats al llarg d'aquest curs en les diferents assignatures. El tema ha de ser triat, debatut i acordat per l'estudiant i el tutor.

Amb el treball fi de màster, els alumnes desenvoluparan i aplicaran els seus coneixements, habilitats i destreses adquirides en aquesta titulació. Quant al contingut, ha de ser un treball original de recerca, que encaixe amb l'àrea d'especialització de l'alumne/a i que li permeta integrar els coneixements teòrics i les aplicacions pràctiques. Pot consistir en l'aplicació de les actuals teories lingüístiques, literàries, culturals i comunicacionals a un corpus seleccionat per a l'anàlisi, dins de l'àmbit dels estudis anglesos.

Els treballs, s’han de presentar en anglès i han de respectar rigorosament els criteris formals següents: format A4 (excepte aquells que requerisquen un format diferent); longitud: entre 15.000 i 20.000 paraules (60-80 pàgines); font: Estafis New Roman 12, a doble espai i marge de 2,5 cm.
En la composició de la tesi, s'ha d’evitar el llenguatge sexista i en el seu lloc s'ha de fer servir un llenguatge no sexista i igualitari, que promoga la igualtat entre homes i dones.

0.TEMPLATES AND DOCUMENTS

1. MASTER'S THESIS SYLLABUS

2. REGLAMENTO TRABAJO FIN DE MASTER

3. SUPERVISORS' RESEARCH INTEREST

4. TFM PLANTILLA Propuesta Dirección

5. TFM TITTLE PAGE

6. STATEMENT OF ORIGINAL AUTHORSHIP TFM

7.TFM ABSTRACT,KEYWORDS

8. PROCEDIMIENTO Y EVALUACIÓN TFM

9. DEPÓSITO TFM

10. PROPUESTA TRIBUNAL TFM

11. SUPERVISOR'S REPORT

12. ACTA DEFENSA EN DISCO VIRTUAL Englishphil

 
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros con fines técnicos, de análisis del tráfico y para facilitar la inserción de contenidos en redes sociales a petición del usuario. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Para más información consulte nuestrapolítica de cookies