uvujimaster Logo del portal

Eixides professionals

Recerca:

 • Projectes Recerca + Desenvolupament
 •  Contractes de recerca
 • Projectes Expositius i Museològics
 • Assessorament tècnic al mercat de l'art, cases de subhasta, anticuaris…

Conservació del patrimoni històric-artístic:

 • Inventariat i catalogació
 • Anàlisi, diagnòstic i tutela del patrimoni moble i immoble
 • Col·laboració en museus i centres de patrimoni

Gestió cultural:

 • Institucions públiques i privades
 • Museus i galeries d'art
 • Comissariat d’exposicions
 • Organització d'esdeveniments culturals

Difusió del patrimoni:

 • Documentació, producció i divulgació de continguts
 • Turisme cultural

Publicitat, Edició, TIC’s

Docència:

 • Universitària i no universitària