Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Intervenció Psicològica en Àmbits Socials Logo del portal

Codi programa: 3133

Regulació: RD 99/2011

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Web específica del doctorat: https://www.uv.es/doctorat-investigacio-psicologia

Organització:Facultad de Psicología

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València Estudi General

Coordinador/a del programa:Dr. D. José Miñarro López

Places ofertes de nou ingrés:25 plazas

Objectius: L'objectiu del programa és desenvolupar competències investigadores d'alt nivell en els diferents àmbits de les ciències del comportament, en un entorn pluridisciplinari i cooperatiu, perquè els i les estudiants siguen capaços de desenvolupar recerca amb alts nivells de rigor, qualitat i actualització en qualsevol de les temàtiques de recerca de la psicologia. Aquesta orientació permet, d'una banda, una optimització dels recursos acadèmics; de l'altra, ofereix una gran versatilitat respecte a la recerca que pot ser desenvolupada dins del programa, ja que incorpora a un gran nombre d'investigadors i línies de recerca. Finalment, estableix oportunitats de col·laboració i de desenvolupament de recerques multidisciplinàries i ofereix oportunitats úniques de compartir coneixements, experiències i habilitats entre investigadors de diferents àmbits de la psicologia.

Descripció: La viabilidad del programa está favorecida por la integración en un solo programa de líneas, investigadores y contenidos que anteriormente se encontraban desdoblados en numerosos programas. Desde este punto de vista, el programa integrará a un número considerable de nuevos investigadores, lo que permitirá desarrollar numerosas actividades formativas no regladas abarcando un amplio espectro de posibilidades. Asimismo, la integración en un solo programa de una gran diversidad de líneas de investigación potenciará las sinergias entre diferentes equipos investigadores, temáticas e incluso perspectivas y orientaciones diferentes. La participación de numerosas líneas de investigación favorecerá la realización de un importante volumen de investigación, al tiempo que permitirá coordinar los criterios de exigencia y rigor científico más avanzados en el desarrollo de las competencias investigadoras de los doctorandos. Se pretende asimismo estimular la orientación a la publicación de los resultados de investigación según los estándares más rigurosos de la comunidad científica. El carácter pluridisciplinar de la investigación en Psicología y el amplio abanico de temáticas que pueden ser abordadas por los y las investigadoras se verá favorecido por la participación en el mismo programa de distintas aproximaciones, ámbitos de trabajo y enfoques investigadores, al tiempo que permitirá optimizar los procesos de gestión relacionados con la formación investigadora de los y las doctorandas

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: Fac.Psicologia@uv.es