Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació en Didàctiques Específiques Logo del portal

AICLE / CLIL, cinc coses que desconeixies

Aquest mètode d'aprenentatge i ensenyament va suposar una revolució quan va començar a impartir-se i a dia d'avui està molt entès ja que els seus beneficis són múltiples.

4 de de març de 2016

1.    Què és el AICLE / CLIL?
L'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE; en anglés Content and Language Integrated Learning, CLIL) és el terme docent per a denominar el que comunament es coneix com a immersió lingüística. El terme CLIL (AICLE en espanyol) va ser creat en 1994 per David Marsh per a descriure el corrent de lingüística aplicada que assegura en l'aprenentatge d'una llengua estrangera s'aconsegueix major èxit a través de les matèries comunes.

2.     En què es basa?
Aquest mètode es basa a aplicar la llengua que es vol aprendre en classes de matèries comunes, no solament en l'aprenentatge d'aqueixa llengua des del punt de vista lingüístic. És a dir, el AICLE o CLIL propugna que si volem aprendre anglès siga mitjançant l'estudi de matèries comunes en anglès, no mitjançant una assignatura solament d'anglès que es tracta d'una manera aïllada i crea situacions forçoses i inventades.

3.    Quin paper juga el llenguatge en AICLE / CLIL?
El llenguatge en aquest sistema és el centre del procés d'aprenentatge. El llenguatge s'aprèn a través del seu ús en situacions no assajades, en situacions reals, que el dia de matí l'alumne podrà repetir en la seua vida. Es tracta de l'aplicació activa del llenguatge en l'estudi per a així acostumar-se a parlar aquest altre idioma i estar preparat en un futur per a afrontar situacions quotidianes. L'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE; en anglés Content and Language Integrated Learning, CLIL) és un repte cognitiu per als alumnes, que d'aquesta forma desenvolupen les seues habilitats bàsiques de comunicació interpersonal i la seua competència en el llenguatge cognitiu-acadèmic.

4.    Quins són els beneficis d'aquest mètode enfront d'uns altres?
La multiculturalitat és un dels principals beneficis de la immersió lingüística, a més del coneixement d'altres llengües. La llengua, el pensament i la cultura estan lligats pel que aquest mètode ofereix als alumnes l'oportunitat d'interactuar amb altres cultures.

5.    Quina metodologia utilitza?
L'ensenyament del AICLE / CLIL està centrada en l'alumne i es tracta d'un tipus d'ensenyament molt flexible. L'aprenentatge és interactiu i autònom i està enfocat a processos i tasques, no solament a coneixements teòrics. La major font d'aportació lingüística (input) prové de materials textuals i auditius i per tant les destreses més practicades són la lectura i la comprensió oral. La llengua es contempla des d'un punt de vista més lèxic que gramatical i el més important és que l'alumne adquirisca fluïdesa en la llengua.