Logo de la Universitat de València Logo Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats Logo del portal

Missió i objectius

Les empreses i entitats tant públiques com privades necessiten tenir professionals que sàpien analitzar el mercat i la demanda del consumidor; així com investigadors preparats per a avançar en el coneixement en màrqueting. Es pot dir que, a més de treballar com assalariat en qualsevol tipus d'empresa i activitat, aquests estudis formen futurs empresaris i investigadors. Així, la missió d'aquest màster queda definida per:

El compromís en la formació especialitzada tant a nivell acadèmic com investigador en l'àmbit del màrqueting, de manera que es responga a la necessitat social d'especialistes universitaris amb una sòlida formació per a la investigació i la decisió en màrqueting.

L'objectiu genèric és aconseguir que els estudiants aprenguen a desenvolupar les seues funcions en empreses específiques de màrqueting (com instituts d'investigació de mercats, agències de publicitat, agències de mitjans i consultores, empreses de distribució, etc.), o en els departaments de màrqueting de qualsevol empresa pública o privada. En qualsevol cas, han de ser capaços de treballar èticament en tots els sectors i en la major part de les empreses de qualsevol país, ja que en un futur seran els responsables, entre uns altres, de les campanyes de venda, imatge i comercialització dels productes, o dels estudis d'opinió pública a més de les investigacions de mercat i els sondejos d'opinió.

De manera més específica la missió anterior es concreta en els següents objectius específics que intenten respondre tant al caràcter acadèmic com investigador del postgrau proposat:

  • Formar especialistes competents capaços de desenvolupar les decisions de màrqueting en les empreses (fabricadores, comercialitzadores, distribuïdores, anunciants, instituts d'investigació de mercats i agències de publicitat, entre altres) i organitzacions no lucratives.
  • Formar especialistes competents capaços de desenvolupar investigació rigorosa i rellevant en el context nacional i internacional.
  • Oferir un postgrau d'especialització en màrqueting i investigació de mercats amb diferents especialitzacions que responguen a les necessitats empresarials (conclusió de les III Jornades d' ITM celebrades a Madrid en 2005).
  • Dotar a dits especialistes de les destreses requerides per a la investigació i decisió en màrqueting.
  • Dotar a dits especialistes de les competències i habilitats socials tant per al treball individual com en equip.
  • Facilitar la seua inserció laboral en màrqueting amb una adequada comprensió del seu rol i la seua relació amb altres professionals no experts en màrqueting.